Regulatsioonid

Investeerimisteenuste klientide kategoriseerimise kriteeriumid

AS Redgate Capital (edaspidi “Ettevõte”) peab tulenevalt väärtpaberituruseaduse (§46 lg.11) ja MiFID II (Direktiiv 2014/56/EU) nõuetest määratlema klientide käsitamiseks kirjalikud protseduurireeglid. Kliendid kategoriseeritakse enne teenuste osutamise algust, samuti andmete muutumisel teenuse osutamise käigus. Käesolev kord sätestab klientide kategoriseerimise kriteeriumid.

Loe kogu dokumenti siin:

 

Loe rohkem