Regulatsioonid

Investeerimisteenuste klientide kategoriseerimise kriteeriumid

ÜLDINE

  • AS Redgate Capital (edaspidi “Ettevõte”) peab tulenevalt väärtpaberituruseaduse (§46 lg.11) ja MiFID II (Direktiiv 2014/56/EU) nõuetest määratlema klientide käsitamiseks kirjalikud protseduurireeglid.
  • Kliendid kategoriseeritakse enne teenuste osutamise algust, samuti andmete muutumisel teenuse osutamise käigus. Käesolev kord sätestab klientide kategoriseerimise kriteeriumid.
  • Klient kategoriseeritakse tavakliendina, asjatundliku kliendina või võrdse vastaspoolena.
  • Klient on iga isik, kellele Ettevõte osutab investeerimisteenust või investeerimisteenuse kõrvalteenust. Ettevõtte potentsiaalse kliendina käsitatakse isikut (edaspidi „potentsiaalne klient“), kellele soovitakse investeerimisteenust või investeerimisteenuse kõrvalteenust osutada või pakkuda, kuid kellega ei ole veel lepingulistesse suhetesse asutud.
  • Käesolevas korras sätestatud Ettevõtte kohustusi täidavad teenuse pakkumise eest vastutavad projektijuhid ja töötajad.

 

Loe kogu dokumenti siin:

 

Loe rohkem