Regulatsioonid

Kliendikaebuste lahendamise kord

Kliendikaebuste lahendamise sise-eeskirja eesmärk on reguleerida kliendikaebuste lahendamise korda AS-is Redgate Capital ja tema tütarettevõtetes.

 

Loe rohkem