Investeerimine erinevatesse varaklassidesse

Panusta Balti edulugudesse – investeeri erinevatesse varaklassidesse nagu kinnisvara, erakapitali laen või noteeritud ning noteerimata võlakirjad ja aktsiad.

Investeerimis­võimalused

Investeerimine laenudesse

Balti ettevõtete üheks levinud kasvukapitali kaasamise vormiks on laen, kus investori ja ettevõtte vahel sõlmitakse kahe- või mitmepoolne laenuleping. Sellist rahastamise vormi kasutatakse peamiselt tehingute või kasvule suunatud investeeringute finantseerimiseks. Loome investoritele võimaluse investeerida valitud ettevõtete laenudesse.

Loe lähemalt

Investeerimine võlakirjadesse

Võlakirjad pakuvad võimalust investeerida fikseeritud tähtaja ja tulususega – tüüpiliste võlakirjade puhul makstakse investoritele perioodilist varem määratud intressi ning lõpptähtajal tagastab emitent lisaks viimasele intressimaksele ka põhiosa. Võlakiri erineb laenust standardiseeritud tingimuste poolest, mis muudab investeerimise (võlakirjade ostu-müügi) protsessi lihtsaks ja võimaldab paljude investorite üheaegset kaasamist. Balti kapitaliturgudel on levinud võlakirjade esmapakkumised nii mitte-avalikul kui avalikul moel koos börsil noteerimisega.

Loe lähemalt

Investeerimine mezzanine laenudesse

Mezzanine laen on Balti investorite seas veel vähetuntud varaklass, mis sisaldab nii võla- kui aktsiainvesteeringu tunnusjooni. Tüüpiliselt on tegemist aktsiatele omase kõrgema riski kuid fikseeritud tähtaja ja tootlusega instrumendiga, millele võib olla lisatud täiendava tulu teenimise mehhanism kõrgema riski kompenseerimiseks.

Loe lähemalt

Investeerimine aktsiatesse

Aktsiad pakuvad võimalust siseneda erineva suurusega ettevõtetesse omakapitaliinvestorina. Kõrgeima väärtuse kasvu potentsiaali, kuid ka kõrgeima riskiga varaklass.

Loe lähemalt

Väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevad riskid

Loe lähemalt siit

Balti ettevõtete emiteeritud võlakirjad

Võlakirja nimetusKupongi määr %Lunastamise kuupäevEmissiooni maht, EURKauplemis-koht
PlusPlus Capital11,0001.12.202010 000 000
-
Yaico12,0010.12.2020
2 500 000
-
Arco Vara
12,0021.12.2020
1 325 000
-
Creditstar
13,0001.06.2021
7 500 000
-
BC Arenduse Veskimöldre
9,00
19.06.2021
2 815 285
-
Storent Investments
8,0030.06.2021
7 668 000
Riia börs
PlusPlus Capital
10,0031.08.2021
10 000 000
-
Endover Ambassador
11,0025.10.2021
8 566 100
-
Creditstar
14,0001.12.2021
15 000 000
-
PlusPlus Capital
12,0030.10.2022
5 000 000
-
Mainor Ülemiste
5,5005.04.2023
10 000 000
First North
Storent Investments
8,0019.10.2023
3 446 300
Riia börs
PlusPlus Capital9,0030.10.202310 000 000-
PRFoods6,2522.01.202510 000 000Tallinna börs
Admiral Markets
8,00
28.12.2027

1 826 800
Tallinna börs

Tabel on esitatud turuülevaate andmiseks ja ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumisena.

Kirjuta lisainfo saamiseks

Viimased tehingud

Kapitali kaasamine

Võlakirjaemissioon 3,3 mln € arendusprojekti Veskimöldre-2 finantseerimiseks

BC Arenduse OÜ nõustaja

Ellex Raidla OÜ

Kapitali kaasamine

Võlakirjaemissioon 5 mln € Ambassador arendusprojekti finantseerimiseks

OÜ Endover KVB /OÜ Kompass Park nõustaja

Ellex Raidla OÜ

Kapitali kaasamine

Võlakirjaemissioon summas 40 mln €

IuteCredit Finance S.a r.l. regionaalne müügiagent

Juhtiv korraldaja KNG Securities LLP

Kapitali kaasamine

Nortal logo

Võlakirjaemissioon 50 mln €

Nortal AS
kohalik kaaskorraldaja

Globaalne peakorraldaja Pareto Securities AB

Vaata kõiki tehinguid

Valdkonna eest vastutavad töötajad