Praktikavõimalused

Oled hakkaja ning Sulle meeldib töö numbritega? Tule praktikale Redgate Capitali!

Milline on Redgate Capital

Ükski samm ei jää märkamata

Me oleme tulemustele orienteeritud ja dünaamiline organisatsioon, kus igal tiimi liikmel on oluline roll.

Oleme üks suur perekond

Pakume huvitavat ja väljakutsete-rohket tööd toetavas tiimis.

Tahame näha Sinu arengut

Me pakume lahendusi, mis võimaldavad kombineerida töö ja eraelu, regulaarseid tiimiüritusi ja muidugi kanname hoolt oma tiimi tervise ja heaolu eest.

Ootame Sind, kui Sa:

  • oled majanduse eriala tudeng
  • omad väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust nii eesti kui inglise keeles
  • sul on hea arvuti kasutamise oskus (eelkõige MS Office programmid)
  • oled korrektne, süsteemne ja hea pingetaluvusega
Redgate banner
Redgate banner

Peamised ülesanded:

  • ettevõtete ja tööstusharude analüüs
  • infomaterjali kogumine, töötlemine ja kokkuvõtete koostamine
  • ettevõtte väärtuse hindamine ja äririskide kaardistamine
  • suhtlemine suurte Eesti ja välismaa ettevõtete juhtidega
Kandideerimiseks saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile personal@redgatecapital.eu

Küsimuste korral võta meiega ühendust!

Eelnevate praktikantide kogemused

Argo Aasjõe

Investeerimispanganduse praktikant 2021

Läbisin oma kahekuulise praktikaperioodi Redgate Capital´is 2021 aasta alguses. Selle aja jooksul omandasin lisaks olemasolevatele teoreetilistele teadmistele ka praktilisi oskusi firmade ülevaadete tegemisel, erinevate turgude ja tööstusharude analüüsimises, ettevõtete hindamisel ning info töötlemisel. Ühtlasi andis praktikaperiood mulle parema arusaama Balti turul toimuvast, eriti energia- ja meditsiinisektoris. Praktikal kaasati mind erinevatesse reaalsetesse projektidesse ning koheldi kui kolleegi. Mis peamine, on aga see, et Redgate meeskond on kokkuhoidev, abivalmis ning selgitab erinevate ülesannete puhul üldist tausta. Redgate Capital´i praktikaprogramm oli väga arendav ning mul on hea meel, et sain selles osaleda.

Ekaterina Strizhalova

Investeerimispanganduse praktikant 2020

Mina sain Redgate Capital’is erilise kogemuse. Alustasin oma kahekuulist praktikat juulis 2020. Esimesest päevast sain kohe aru, et praktikantidele antakse ülesandeid, mis on seotud reaalsete projektidega, millega hetkel tegeletakse. Ülesanded olid väga mitmekesised: pidin otsima infot ettevõtete kohta, erinevat statistikat, läbi töötama finantsaruandeid ja palju muud. Praktika jooksul sain oma teadmisi ülikoolist rakendada ja laiendasin ka oma silmaringi. Sain teada palju uut ja huvitavat Eesti ja välismaa ettevõttest. Nüüd tean, kuidas täpsemalt tehakse tööd sellistes ettevõttetes nagu Redgate.Lisaks põnevale tööle, olid kõik kolleegid sõbralikud ja abivalmid. Olen väga tänulik, et mul tekkis selline võimalus – osaleda Redgate Capital’i töös.

Kärt Sikk

Investeerimispanganduse praktikant 2020

Mul oli hea võimalus olla viis ja pool kuud Redgate-is praktikal, kus ma sain aja jooksul kogeda väga palju praktilisi kogemusi. Ma õppisin nii investeerimispangaduse kohta kui ka spetsifiliiste valdkondade kohta kus Redgate-i kliendid olid. Mis eristab Redgate-i praktika kohta on see, et praktikantidele antakse palju vastutust, mis aitas kaasa minu kiirele õpingule investeerimispanga valdkonnas. Näiteks, mul mitte ainult ei lubatud, vaid ka julgustati investorite ja klientidega rääkima. Kindlasti tegi ka minu praktikaaja rohkem meeldivaks Redgate-i sõbralikud ja abivalmid kolleegid.

Karl Ivar Maar

Investeerimispanganduse praktikant 2017
Alates veebruar 2018. a töötab analüütikuna Redgate Capital’is

Redgate Capital’i praktikaperioodi, mille kestvus oli kaks kuud, läbisin 2017 aasta lõpus. Tegemist oli väga õpetliku ajaga, kus sain varem teoorias õpitut rakendada praktikas. Töö iseloomuks oli finantsaruannete koostamine ning ettevõtete kaardistamine. Praktika lõppedes tundsin selgelt, kuidas minu analüüsivõime ning silmaring, Eestis ja välismaal tegutsevate ettevõtete kohta, oli märgatavalt paranenud. Praktikaperioodi tegi lihtsamaks Redgate Capital’i kollektiiv. Tegemist on noore, abivalmis ja ambitsioonika meeskonnaga, kes aitab oma uusi liikmeid, et tööprotsess oleks arusaadav ja õpetlik. Selge see, et õppida on veel palju, kuid Redgate’ist saadud kogemuse pealt on kindel edasi minna.

Elizaveta Kudinova

Investeerimispanganduse praktikant 2020

Mul on väga vedanud, et sattusin Redgate Capitali sõbralikku meeskonda. Kahjuks, minu praktika kestis vaid üks kuu, kuna pidin tagasi välismaale ülikooli minema õppima. Vaatamata lühikesele praktikale olen saanud väärtuslikke kogemusi. Ma sain töötada tõeliste ettevõtete finantsaruannetega, koostada potentsiaalsetele investoritele dokumente ja olen otsinud ehitusettevõtete turuandmeid.

See praktika andis mulle rohkem enesekindlust ja tegi selgeks, et olen huvitatud selles valdkonnas töötamisest.

Mulle väga meeldis Redgate Capital’is ja ma tänan neid sellise võimaluse eest! Kindlasti tuleks tagasi!

Sten Erik Soo

Investeerimispanganduse praktikant 2020

Huvi Redgate Capital’i praktikaprogrammi vastu tekkis mul läbi ülikooli külalisloengu – leidsin koheselt, et see on hea võimalus panna ennast proovile nii M&A tehingute ning kapitali kaasamise protsessis. Alustasin enda kahekuulist praktikat 2020. aasta märtsis, mis kahjuks kattus täpselt koroonaviiruse esmase levikuga Eestis ja seetõttu veetsin enamiku praktikast kodukontoris. Igapäeva tööd see aga ei mõjutanud – olin kaasatud reaalsetesse projektidesse ning olin kindel, et minu roll nendes on täpselt sama suur kui teistel tiimi liikmetel. Tööd jagus mitmes valdkonnas – koostasin mitmeid investormaterjale nii M&A tehingutele, longlist’e ning nägin kapitali kaasamise protsessi tagamaid. Olen ülimalt tänulik Redgate Capital’i tiimile, kelle praktikaprogramm avardas minu jaoks investeerimispanganduse maailma ning andis mulle selge sihi järgnevateks aastateks.

Lauri Vunk

Investeerimispanganduse praktikant 2019. a
Alates märts 2019 kuni november 2021 töötas nooremanalüütikuna Redgate Capital’is

Pean ausalt tunnistama, et minu esimene kandideerimine Redgate Capital’i praktikale ebaõnnestus, kuid see süstis minusse vaid rohkem motivatsiooni end tõestada. Jätkasin õpinguid ülikoolis ning proovisin aasta hiljem uuesti – edukalt. Läbisin oma kahekuulise praktikaprogrammi 2019. aasta alguses. Juba esimeste ülesannetega oli aru saada, et siin on praktikant aktiivselt kaasatud ettevõtte igapäevatöösse ning reaalsetesse projektidesse. Sain otsida mahukatest andmebaasidest valdkonnas tehtud varasemaid tehinguid, kaardistada ettevõtteid ning analüüsida konkurentsiolukorda. Lisaks kaasati mind juba väga varajases faasis ka mitmete investormaterjalide koostamisse, mis näitas mulle millist infot tegelikult investorid otsivad ja näha soovivad. Praktika lõpuks olin kindel, et see valdkond on just see, kus ma näen end ka tulevikus, mis kulmineerus jätkamisega Redgate Capital’is nooremanalüütikuna.

Lisette Starostin

Investeerimispanganduse praktikant 2017

Minu suvepraktika Redgate Capital’is jättis mulle ainult head emotsioonid. Lisaks sõbralikele ja abivalmitele töökaaslastele, kes võtsid aega ja vastasid mu igale tekkinud küsimusele, oli suureks plussiks ka näiteks see, et jagati ülesandeid reaalselt töösolevate projektide asjus. Ülesandeid sain nii kergemaid kui keerulisemaid, mis panid mu oskused korralikult proovile. Mis mulle aga väga meeldis oli see, kuidas praktikanti ei võeta kui lihtsalt õpilast või vaatlejat, vaid reaalset töötajat. Tänu sellele sain väga praktilise erialase töökogemuse ja muidugi uute teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks.

Ilja Ivanov

Investeerimispanganduse praktikant 2016

Redgate Capital’i praktika aitas mul õppida ja paremini mõista hindamise ning prognoosimise taga olevaid protsesse nt kuidas leida usaldusväärset teavet, analüüsida ettevõtteid ja esitada tulemusi arusaadaval ning struktureeritud viisil. Redgate Capital’i meeskond oli abivalmis ja julgustas mind esitama küsimusi ning avaldama oma arvamust. Kokkuvõttes on see suurepärane koht praktika sooritamiseks.

Kadi Kalamees

Investeerimispanganduse praktikant 2016

Minu lühikese, ent põneva praktikaperioodi ajal tundsin end tõsiselt kaasatud kõikidesse tegevustesse. Selle aja jooksul jõudsin analüüsida aastaaruandeid ja koostada ülevaadet optikaturust ning alkoholiturust. Kõige põnevam praktika juures oli näha investeerimispanganduse ettevõtte reaalset ning kiiret igapäevaelu. Üllatavaimaks kogemuseks oli dokumentide vormistamine presenteerimiseks, mille käigus sai selgeks, et see on oskus omaette. Aitäh, Redgate Capital’i meeskond, selle põneva väljakutse eest!