Asjakohasuse hindamise (MiFID) küsimustik

 JURIIDILINE ISIK