Mezzanine

Mezzanine laen on oma sisult ettevõttele antav tähtajaline laen, mida saab käsitleda omakapitalina. Ettevõtja jaoks on odavaim ja kõige levinum finantseerimisallikas pikaajaline pangalaen, kuid selle saamist võib takistada piisava omakapitali puudumine. Nendel juhtudel on traditsiooniline lahendus leida kaasinvestorid, kes teeks täiendava omakapitali investeeringu. Alternatiiv on kaasata kapital mezzanine laenu näol, mis asendab puuduva omakapitali. Võlausaldajale on selline laen kõrgema riskiga ning ettevõtja jaoks kõrgema intressiga. Teatud juhtudel osutub kõrge intress teenimata jäävast tulust väiksemaks, mis teeb mezzanine laenu ettevõtjale mõistlikuks lahenduseks.

Kuna laen asendab ettevõtja omakapitali, peab intress olema võlausaldajale motiveeriv. Reeglina on mezzanine laenu intressimäärad kahekohalised ning laenutingimustesse kirjutatakse ka lisaintress, mis sõltub ettevõtte äritulemustest. Ettevõtja ja võlausaldaja võivad sätestada, et laenu väljastaja võib eelnevalt kokkulepitud tingimustel konverteerida laenu ettevõtte aktsiateks – aktsiate väärtus võib ajas kasvada ning pakkuda investorile lisatootlust. Sellest tulenevalt omab mezzanine laen aktsiainvesteeringule sarnaseid jooni.