ETTEVÕTTE RAHASTAMINE

Mezzanine

Mezzanine-tüüpi hübriidlaen on uus finantseerimistrend Baltikumi noorel kapitaliturul. Tegu on vahekorrusega oma- ja võõrkapitali vahel. Mezzanine-laen pakub ettevõtjale tähtajalist võõrkapitali, mida saab kasutada omakapitalina. Ettevõtja jaoks on odavaim finantseerimisallikas pikaajaline pangalaen. Pangalaenu saamisel võib saada takistuseks piisava omakapitali puudumine. Nendel juhtudel on traditsiooniline lahendus leida kaasinvestorid, kes teeks täiendava omakapitali investeeringu. Alternatiiv on kaasata kapital täiendava laenu näol, mis asendab puuduva omakapitali. Võlausaldajale on selline laen suurema riskiga ning ettevõtja jaoks suurema intressiga. Teatud juhtudel osutub suur intress teenimata jäävast tulust väiksemaks – sellistel juhtudel on mezzanine-laen ettevõtjale mõistlik lahendus. Laenu asemel võib kasutada ka näiteks tagasiostukohustusega eelisaktsiaid. Tehingu põhimõte jääb samaks – ettevõtja saab kasutada tähtajalist võõrkapitali omakapitalina.

Võimalus investoritele

Hübriidlaen on väiksema riskiga kui aktsiainvesteering ning pakub lihtsamat võimalust investeeringust väljuda. Erinevalt aktsiainvesteeringust on hübriidlaen tähtajaline. Nii ei pea investor muretsema, kuidas kapitali kätte saada. Likviidsus on investoritele oluline lisaväärtus, kuna valdav osa kohalikest ettevõtetest on mitteavalikud ning järelturg õhuke.

Tulenevalt tähtajalisest vormist on investori jaoks tegu likviidse investeeringuga. Kuna laen asendab ettevõtja omakapitali, peab intress olema võlausaldajale motiveeriv. Tavaliselt on mezzanine-laenu intressimäärad kahekordsed ning laenutingimustesse kirjutatakse ka lisaintress, mis sõltub ettevõtte äritulemustest. Ettevõtja ja võlausaldaja võivad saavutada kokkuleppe, kus laenu väljastaja võib eelnevalt kokkulepitud tingimustel konverteerida võla ettevõtte aktsiateks – aktsiate väärtus võib ajas kasvada ning osutuda lisatuluks võlausaldajale. Nii võib mezzanine-laen sarnaneda aktsiainvesteeringuga.

Instrumendi allutatus

Investoril tasub jälgida laenu allutatust. Teisisõnu, kui palju on ettevõttel teisi võlausaldajaid ning millised varad on neile panditud. Kui hübriidlaen on ka lepinguliselt allutatud mõnele teisele kohustusele, tuleb analüüsida allutamislepingu sisu. Laenuvõtja peab arvestama, et allutatud kapitaliga võib kaasneda täiendav raamistik või tingimused, mis ettevõtte tegevust piiravad. Näiteks võib tekkida olukord, kus ettevõtja ei tohi maksta tagasi hübriidlaenu enne pangalaenu, seda lähtuvalt pangaga sõlmitud allutamise lepingust.

Mezzanine’i populaarsus kasvab

Hübriidlaenu on viimastel aastatel kasutanud mitmed Baltikumis tegutsevad finantssektori ettevõtted: Admiral Markets, Bigpank, Inbank ja LHV. Hübriidlaenu on kasutanud ka kinnisvaraarendajad, vormistades tehinguid ühisrahastusplatvormide alusel. Viimastel aastatel on mezzanine leidnud tee nii pensionifondide kui erainvestorite portfellidesse. Hübriidkapital on paindlik lahendus kasvavale ettevõttele, pakkudes investorile riski ja tootluse mõistlikku suhet. Nii ettevõtjal kui investoril tasub arvestada, et tegu on tavapärasest keerulisema finantseerimislahendusega. Nii tasub tehingu tingimusi hoolega analüüsida.

Loe rohkem

Ettevõtte rahastamine

Võlakirjad

Ettevõtte rahastamine

Laenud

Ettevõtte rahastamine

Aktsiad