ÜHINEMISED JA OMANDAMISED

Millal ettevõtet müüa?

Ettevõtet saab müüa igal ajal, kuid tabav ajastus suurendab tehingu õnnestumise tõenäosust ning tagab kõrgema hinna. Edukad müügitehingud sünnivad siis, kui ajastus klapib nii väliskeskkonna kui müüdava ettevõtte elutsükli osas.

Ettevõtet müü majanduskasvu ajal

Parimad ettevõtte müügitehingud toimuvad tavaliselt majanduse kasvuperioodil, kui ettevõtted on laienemismeeleolus – otsitakse uusi turge, kliente, tooteid, tootmisvõimsusi. Ajal, mil konkurendid ümberringi laienevad, tunneb iga ettevõtte juhtkond survet vahendeid valimata kasvada. Nii otsibki just majanduskasvu ajal enim ettevõtteid kasvu omandamistehingute kaudu, kallutades ettevõtete ostu-müügiturul tasakaalu müüjate kasuks. Eriti meeleheitlikuks lähevad ostjad tõusutsükli lõpu eel, mil orgaanilise kasvu võimalused on ammendumas, kuid kõrbelõhna õhus veel pole.

Majanduskasvul on mõju ka ettevõtte hinnale. Nimelt sõltub ettevõtte hind tema poolt tulevikus loodavast rahavoost. Tegemist on alati prognoosiga ja need on alati lennukamad, kui õhk on optimismist paks. Seda nii psühholoogilistel põhjustel kui ka analüüsitööriistade puudulikkuse tõttu.

Lisaks soovile ettevõtteid omandada peab ostjal olema selleks ka võimalus. Tehingute sündimiseks peab olema piisavalt kapitali. Parimad võimalused tehingute finantseerimiseks on majanduskasvu perioodil, eriti kasvutsükli lõpu eel. Siis on ettevõtetel pangas salved täis ning pankadel endil bilansid korras ja laenukraanid lahti. Lisaks otsivad palavikuliselt tootlust ka kõik teised investorid, kes selliseid tehinguid finantseerivad.

Müüki ajastades arvestage tööstusharu elutsükliga ja ettevõtte äriplaaniga

Lisaks soodsatele majandusoludele peab müügihetke valikul arvestama ka ettevõtte enda valmisolekut. Ettevõtte vaatenurgast lähtuvalt on müügi ajastamisel oluline arvestada tööstusharu elutsükliga, ettevõtte äriplaaniga ja tehtud investeeringutega.

Ettevõtet on kasulik müüa siis, kui sektori kiire kasvu faas on suures osas seljataga ning turg on saavutamas küpsust. Kui tegemist pole just idufirmaga, siis ostjad ei soovi kogu kasvupotentsiaali müüjale kinni maksta ning seetõttu on mõistlik ka müügiga oodata. Samas kui sektor on investorite silmis tõeliselt „kuum“ ja ostjate kasvuootused ulatuvad kosmosesse, võib olla mõistlik juba enne optimismi jahtumist ettevõte müüa.

Ettevõtte enda äriplaan ja selle realiseerimise hetkeseis mõjutavad oluliselt müügihinda. Hiljuti uuele turule sisenenud või uue toote lansseerinud ettevõte peab suutma enne müügitehingut tõestada, et valitud suund on õige. Kõik äriplaanis ettevõetu ei pea olema selleks ajaks 100% realiseerunud. Isegi vastupidi – ostja ostabki meelsasti kasvupotentsiaali, kuid esimesed tulemused peaksid siiski juba näha olema. See vähendab ostja jaoks riski ning väiksem risk tähendab tavaliselt kõrgemat hinda.

Ajastuse seisukohalt on ka tähtis, et ettevõtte tehtud investeeringud oleksid hakanud vilja kandma ning nende mõju avalduks finantsaruannetes. Ettevõtte eest, mis on äsja kulutanud suure summa uue, kuid veel alarakendatud tehase püstitamiseks, üldjuhul liiga häid pakkumisi ei saa.

Loe rohkem

Investeerimisvõimalused

Kuidas ettevõtet müüa?