Uzņēmumu iegāde un apvienošanās

Kad ir īstais brīdis pārdot savu uzņēmumu?

Uzņēmumu var pārdot jebkurā laikā, taču pareizais brīdis palielina sekmīga darījuma iespējamību un nodrošina augstāku cenu īpašniekiem. Sekmīgi pārdošanas darījumi tiek slēgti, kad ir pienācis pareizais brīdis gan ārējās vides, gan uzņēmuma attīstības stadijas ziņā.

Pārdodiet savu uzņēmumu ekonomiskās augšupejas brīdī

Pārsvarā labākie pārdošanas darījumi notiek ekonomiskās izaugsmes periodos, kad uzņēmumi ir noskaņoti paplašināties un meklēt jaunus tirgus, klientus, produktus un ražošanas jaudu. Straujas uzņēmuma attīstības laikā vadība jūt spiedienu uzlabot savus rādītājus, arī pārņemot citus tirgus dalībniekus — it sevišķi, pietuvojoties izaugsmes cikla beigām, kad dabiskas palielināšanās iespējas ir izsmeltas, taču vēl nav parādījušās lejupslīdes pazīmes.

Turpmākais izaugsmes potenciāls būtiski ietekmē uzņēmuma vērtību, kas ir atkarīga no naudas plūsmām, ko uzņēmums radīs nākotnē. Vērtības noteikšanā ir iesaistītas prognozes, bet prognozēs augšupejošas tirgus tendences laikā allaž ir kāds brīdis, kad pēc lēzenas izaugsmes, piedzīvo strauju augšupeju. To nosaka gan psiholoģiski iemesli, gan analītisko rīku nepilnības.

Turklāt papildus stratēģiskai motivācijai veikt iegādi pircējam ir nepieciešami arī finansiālie resursi, t. i. pietiekami liels kapitāls, lai īstenotu darījumu. Atkārtojot jau iepriekš teikto, ekonomiskās izaugsmes periods sniedz labākās darījuma finansēšanas iespējas, it sevišķi pirms izaugsmes cikla beigām. Tas ir brīdis, kad uzņēmumu banku kontos ir daudz naudas un arī banku bilances izskatās spēcīgas, un tās ir gatavas aizdot naudu. Turklāt kapitāla tirgus investori, kas parasti finansē šādus darījumus, sagaida bagātīgu atdevi.

Papildus labvēlīgiem ekonomiskajiem apstākļiem, izvēloties īsto pārdošanas brīdi, ir jāņem vērā arī uzņēmumu sagatavotība.

Vislabvēlīgākais laiks uzņēmuma pārdošanai ir tad, kad straujā nozares izaugsme ir beigusies un tirgus atrodas savā pilnbriedā. Ja vien jūsu uzņēmums nav jaundibināta uzņēmuma firma, pircēji nebūs motivēti maksāt par nākotnes izaugsmes potenciālu, un viņu piedāvājuma pamatā būs izvērtētais pašreizējais uzņēmuma stāvoklis. Šādā situācijā varētu būt gudri nogaidīt pārdošanu. No otras puses, ja nozare investoru skatījumā ir patiešām “karsta” un pircēju attīstības gaidas ir sakāpinātas, ietekmējot arī novērtējumus, varētu būt prātīgi pārdot uzņēmumu, pirms noplok vispārējais optimisms.

Paša uzņēmuma biznesa plāns un īstenošanas faktiskais stāvoklis būtiski ietekmē vērtību, kas varētu tikt iegūta no pārdošanas. Uzņēmumam, kas nesen iegājis jaunā tirgū vai izlaidis jaunu produktu, ir jāspēj potenciālajam pircējam pierādīt, ka izvēlētais virziens ir pareizs. Biznesa plānam tajā brīdi nav jābūt izpildītam par visiem 100%. Gluži pretēji — pircējs ir laimīgs iegādāties vismaz kaut kādu izaugsmes potenciālu, taču pirmajiem rezultātiem noteikti jābūt redzamiem. Tas pircēja skatījumā samazina risku, un zemāks risks parasti nozīmē augstāku cenu.

Domājot par īsto brīdi, pircējam ir svarīgi arī tas, lai uzņēmuma agrāk veiktie ieguldījumi tiktu pārvērsti finanšu rādītājos. Piedāvājumi uzņēmumam, kas iztērējuši lielu naudas summu jaunas rūpnīcas celtniecībai, kas joprojām nedarbojas ar pilnu jaudu, nav pārāk labi.

Vairāk šādi

Investīciju iespējas

Kad augt ar uzņēmumu iegādi?

Investīciju iespējas

Kad paplašināties iegādes ceļā?

Investīciju iespējas

Kā pārdot uzņēmumu?