Investoriem

Aizdevumi uzņēmumiem

Aizdevums jeb kredīts ir finanšu darījums, kad investors aizdod finanšu līdzekļus uzņēmumam. Aizdevuma pamatsumma tiek atmaksāta nākotnē ar procentiem. Aizdevumu var noformēt kā vienreizēju summu vai kredīta limitu bez noteikta termiņa par nolīgtu maksimālo summu. Pirms aizdevuma darījuma noslēgšanas vienojas par aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem. Ja kreditoram nepieciešams nodrošinājums riska mazināšanai, to paredz aizdevuma nosacījumos. Lielākajai daļai aizdevumos izmanto fiksētus līguma nosacījumus, piemēram, maksimālo procentu likmi un atmaksas termiņu.

Iemesli aizdevuma izmantošanai

Uzņēmums piedzīvo dažādus izaugsmes posmus, kam raksturīgi dažādi galvenie uzdevumi, finanšu pārvaldības īpatnības un citi neparedzēti notikumi. Tiem visiem ir viens kopsaucējs: uzņēmumiem, kam ir svarīga izaugsmi, ir nepieciešams kapitāls, lai realizētu potenciālu un lai finansētu saimniecisko izdevumus vai veiktu ieguldījumus. Finansēšanai var izmantot gan pašu, gan piesaistīto kapitālu — daudzi dod priekšroku piesaistītajam kapitālam, t.i., aizdevumam. Runājot par aizdevumu veidiem, Baltijas valstīs uzņēmumi parasti izmanto aizdevumu, līzingu vai obligācijas, lai piesaistītu papildu kapitālu.

Kapitāla piesaistīšana kredītiestādēs

Parasti Baltijas valstīs uzņēmumi aizņemas līdzekļus kredītiestādēs, kuru noteikumi un līgumi nereti ir neelastīgi un ne vienmēr ņem vērā projektu īpatnības. Var gadīties, ka ilgtermiņa projektam var nepiešķirt bankas finansējumu. Tas parasti notiek divu iemeslu dēļ. Projektam var nepiešķirt finansējumu kredītiestāžu reglamentējošo noteikumu un stingro darījumu nosacījumu dēļ, turklāt uzņēmums, kas piesakās aizdevumam, var neatbilst bankas parametriem. Otrkārt, finansējuma piesaiste uzņēmējam var izrādīties pārāk dārga. Tāpēc investori iegulda arī aizdevumu formā, sniedzot finanšu līdzekļus uzņēmumiem dažādos attīstības posmos.

Ieguldīt aizdevumos

Papildus kredītiestādēm, kas sniedz finanšu pakalpojumus, investoru iesaistīšana ir alternatīvs veids, kā uzņēmumi var piesaistīt finansējumu. Aizdevuma līgumu var noslēgt ar tādu procentu likmi, atmaksas grafiku un nodrošinājuma struktūru, kas ir pieņemama visām pusēm. Uzņēmumam aizdevums ir visvieglākais veids, kā piesaistīt kapitālu. Aizdevuma sagatavošanas process ir ātrāks un elastīgāks, salīdzinot, piemēram, ar obligāciju emisijas organizēšanu — parasti darījumā piedalās viens vai divi investori. Ieguldītāju piešķirtais aizdevumu kapitāls ir alternatīva aizņēmumiem no kredītiestādēm, taču pēc uzņēmuma izpētes var izrādīties, ka ieguldītājs nevar piešķirt aizdevumu uz labvēlīgākiem nosacījumiem nekā kredītiestāde.

Vairāk šādi

Investoriem

Mezanīna aizdevums

Investoriem

Akcijas