Aizdevumi uzņēmumiem

Aizdevums ir skaidra nauda, līdzekļi, vērtspapīri vai citi likvīdi aktīvi, ko piešķir citai personai par aizdevuma vērtību atmaksai nākotnē ar procentiem, vai citas nolīgtas finansiālās saistības. Aizdevumu var noformēt kā vienreizēju summu vai kredīta limitu bez noteikta termiņa par nolīgtu maksimālo summu. Pirms aizdevuma darījuma noslēgšanas vienojas par aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem. Ja kreditoram nepieciešams nodrošinājums drošības apsvērumu dēļ, to paredz aizdevuma nosacījumos. Lielākajai daļai aizdevumu izmanto fiksētus līguma nosacījumus, piemēram, maksimālo procentu likmi un atmaksas termiņu.

Iemesli aizdevuma saņemšanai

Uzņēmums piedzīvo dažādus izaugsmes posmus, kam raksturīgi dažādi galvenie uzdevumi, finanšu pārvaldības īpatnības un citi neparedzēti izdevumi. Tiem visiem ir viens kopsaucējs: uzņēmumiem, kas koncentrējas uz izaugsmi, ir nepieciešams kapitāls, lai realizētu potenciālu, ko izmanto, lai finansētu galveno darbību vai ieguldījumus. Finansēšanai var izmantot gan pašu, gan piesaistīto kapitālu — parasti dod priekšroku piesaistītajam kapitālam, t.i., aizdevumam. Runājot par aizdevumu veidiem, Baltijas valstīs uzņēmumi parasti izmanto aizdevumu, līzingu vai obligācijas, lai piesaistītu papildu kapitālu.

Kapitāla piesaistīšana kredītiestādēs

Parasti Baltijas valstīs uzņēmumi piesaista kapitālu kredītiestādēs, kuru noteikumi un līgumi nereti ir neelastīgi un ne vienmēr ņem vērā projektu īpatnības. Tādējādi tālejošam projektam var nepiešķirt kredītiestāžu finansējumu. Tas parasti notiek divu iemeslu dēļ. Projektam var nepiešķirt finansējumu kredītiestāžu reglamentējošo noteikumu un stingro darījumu nosacījumu dēļ, turklāt uzņēmums, kas piesakās aizdevumam, var neatbilst bankas parametriem. Otrkārt, kapitāla piesaiste uzņēmējam var izrādīties pārāk dārga. Tāpēc ieguldītāji veic darbību arī aizdevumu tirgū, sniedzot finanšu pakalpojumus uzņēmumiem dažādos attīstības posmos.

Kapitāla piesaiste no ieguldītājiem

Papildus iestādēm, kas sniedz finanšu pakalpojumus, ieguldītāju iesaistīšana ir alternatīvs veids, kā uzņēmumi var piesaistīt kapitālu. Aizdevuma līgumu var noslēgt ar tādu procentu likmi, atmaksas grafiku un nodrošinājuma struktūru, kas der visām pusēm. Uzņēmumam aizdevums ir visvieglākais veids, kā piesaistīt kapitālu. Aizdevuma sagatavošanas process ir ātrāks un elastīgāks, salīdzinot, piemēram, ar obligāciju emisijas organizēšanu — parasti darījumā piedalās viens vai divi ieguldītāji. Ieguldītāju piešķirtais aizdevumu kapitāls ir alternatīva aizņēmumiem no kredītiestādēm, taču pēc uzticamības pārbaudes veikšanas var izrādīties, ka ieguldītājs nevar piešķirt aizdevumu uz labvēlīgākiem nosacījumiem nekā kredītiestāde.