Įmonėms

Įmonių paskolos

Paskola yra grynieji pinigai, turtas, vertybiniai popieriai arba kitas likvidus turtas, kuris perduodamas kitai šaliai už būsimą paskolos sumos grąžinimą su palūkanomis arba kitais sutartais finansiniais įsipareigojimais. Paskola gali būti įforminama kaip vienkartinė suma arba kredito limitas be nustatyto termino, neviršijant sutartos maksimalios sumos. Prieš sudarant paskolos sandorį, sutariamos paskolos sąlygos ir terminai. Jeigu saugumo tikslais kreditoriui reikalingas užstatas, jis numatomas paskolos sąlygose. Dauguma paskolų suteikiama fiksuotomis sąlygomis, nustatant maksimalią palūkanų normą ir grąžinimo terminą.

Paskolos ėmimo priežastys

Įmonė patyrė įvairius vystymosi etapus, kuriems būdingos įvairios pagrindinės užduotys, finansų valdymo ypatumai ir kiti nenumatyti atvejai. Visiems jiems būdingas bendras vardiklis – siekiant realizuoti savo potencialą, daug dėmesio augimo procesui skiriančioms įmonėms reikia kapitalo, kuris naudojamas pagrindinei veiklai finansuoti ar investicijoms. Nuosavas ir skolintas kapitalas gali būti naudojamas finansuoti – įprastai pirmenybė teikiama skolintam kapitalui, t. y. paskolai. Rinkdamosi paskolos tipą, Baltijos šalių įmonės dažniausiai papildomą kapitalą formuoja, pasiimdamos paskolą, išperkamosios nuomos būdu arba išleisdamos obligacijų.

Kapitalo pritraukimas iš kredito įstaigų

Įprastai Baltijos šalių įmonės pritraukia kapitalo iš kredito įstaigų, kurių taikomos sąlygos ar susitarimai dažnai yra nelankstūs ir ne visada atsižvelgiama į projektų ypatumus. Todėl ambicingo projekto kredito įstaigos gali nefinansuoti. Įprastai tai atsitinka dėl dviejų priežasčių. Projektas gali būti nefinansuojamas dėl kredito įstaigų reguliavimo sistemos ir griežtų sandorio sąlygų bei dėl to, kad paskolą norinti gauti įmonė gali neatitikti banko taikomų kriterijų. Antra, kapitalo pritraukimas verslininkui gali brangiai kainuoti. Todėl investuotojai taip pat vykdo veiklą paskolų rinkoje, jie teikia finansavimo paslaugas įmonėms, išgyvenančioms skirtingus vystymosi etapus.

Kapitalo pritraukimas iš investuotojų

Investuotojų įtraukimas yra kitas būdas įmonėms pritraukti kapitalo ne iš finansavimo paslaugas teikiančių įstaigų. Paskolos sutartis gali būti sudaryta, nustatant visoms šalims priimtiną palūkanų normą, paskolos grąžinimo grafiką ir užtikrinimo priemonių struktūrą. Įmonei paskola yra lengviausias būdas pritraukti skolinto kapitalo. Paskolos suteikimo procesas yra greitesnis ir lankstesnis, palyginti su, pavyzdžiui, obligacijų emisijos organizavimu – įprastai sandoryje dalyvauja vienas ar daugiau investuotojų. Iš investuotojų skolintas kapitalas yra skolinimosi iš kredito įstaigų alternatyva, tačiau atlikus išsamią patikrą gali pasirodyti, kad investuotojas negali suteikti paskolos palankesnėmis sąlygomis nei kredito įstaiga.

Daugiau šitaip

Įmonėms

Mezzanine

Įmonėms

Akcijos