Įmonėms

Įmonių paskolos

Įmonė patiria įvairius plėtros etapus, kuriems būdingos skirtingos pagrindinės užduotys, finansų valdymo ypatumai ir kiti nenumatyti atvejai. Visiems jiems būdingas bendras vardiklis – įmonėms, orientuotoms į augimą, reikia kapitalo, kad būtų galima išnaudoti savo potencialą, kuris naudojamas pagrindinei veiklai ar investicijoms finansuoti. Finansavimui gali būti naudojamas tiek nuosavas kapitalas, tiek skolos kapitalas – įprastai pirmenybė teikiama skolintam kapitalui, t. y. paskolai. Kalbant apie paskolų rūšis, Baltijos šalių įmonės dažniausiai papildomą kapitalą formuoja pasiimdamos paskolą, išperkamosios nuomos būdu arba išleisdamos obligacijų.

Paskolos ėmimo priežastys

Įmonė patyrė įvairius vystymosi etapus, kuriems būdingos įvairios pagrindinės užduotys, finansų valdymo ypatumai ir kiti nenumatyti atvejai. Visiems jiems būdingas bendras vardiklis – siekiant realizuoti savo potencialą, daug dėmesio augimo procesui skiriančioms įmonėms reikia kapitalo, kuris naudojamas pagrindinei veiklai finansuoti ar investicijoms. Nuosavas ir skolintas kapitalas gali būti naudojamas finansuoti – įprastai pirmenybė teikiama skolintam kapitalui, t. y. paskolai. Rinkdamosi paskolos tipą, Baltijos šalių įmonės dažniausiai papildomą kapitalą formuoja, pasiimdamos paskolą, išperkamosios nuomos būdu arba išleisdamos obligacijų.

Kapitalo pritraukimas iš kredito įstaigų

Įprastai Baltijos šalių įmonės pritraukia kapitalo iš kredito įstaigų, kurių taikomos sąlygos ar susitarimai dažnai yra nelankstūs ir ne visada atsižvelgiama į projektų ypatumus. Todėl ambicingo projekto kredito įstaigos gali nefinansuoti. Įprastai tai atsitinka dėl dviejų priežasčių. Projektas gali būti nefinansuojamas dėl kredito įstaigų reguliavimo sistemos ir griežtų sandorio sąlygų bei dėl to, kad paskolą norinti gauti įmonė gali neatitikti banko taikomų kriterijų. Antra, kapitalo pritraukimas verslininkui gali brangiai kainuoti. Todėl investuotojai taip pat vykdo veiklą paskolų rinkoje, jie teikia finansavimo paslaugas įmonėms, išgyvenančioms skirtingus vystymosi etapus.

Kapitalo pritraukimas iš investuotojų

Investuotojų įtraukimas yra kitas būdas įmonėms pritraukti kapitalo ne iš finansavimo paslaugas teikiančių įstaigų. Paskolos sutartis gali būti sudaryta, nustatant visoms šalims priimtiną palūkanų normą, paskolos grąžinimo grafiką ir užtikrinimo priemonių struktūrą. Įmonei paskola yra lengviausias būdas pritraukti skolinto kapitalo. Paskolos suteikimo procesas yra greitesnis ir lankstesnis, palyginti su, pavyzdžiui, obligacijų emisijos organizavimu – įprastai sandoryje dalyvauja vienas ar daugiau investuotojų. Iš investuotojų skolintas kapitalas yra skolinimosi iš kredito įstaigų alternatyva, tačiau atlikus išsamią patikrą gali pasirodyti, kad investuotojas negali suteikti paskolos palankesnėmis sąlygomis nei kredito įstaiga.

Daugiau tokių

Įmonėms

Mezzanine

Įmonėms

Akcijos