Kapitāla piesaiste

Mēs esam vadošais konsultants kapitāla piesaistē: mūsu plašā pieredze un veiksmīgie iepriekšējie darījumi ļauj mums sniegt klientiem vislabāko pakalpojumu. Mēs piemeklējam sasniedzamus risinājumus, lai palīdzētu Baltijas MVU veicināt izaugsmi.

Kapitāla piesaistes iespējas

Aizdevumi uzņēmumiem

Baltijas uzņēmumu piesaista kapitālu arī privātu kredītu formā, kur kredītlīgums ir starp investoru un uzņēmumu. Šādi aizdevumi tiek bieži izmantoti, lai finansētu darījumus vai izaugsmes investīcijas. Mēs radām iespējas, lai piedalītos atsevišķo uzņēmumu izaugsmē.

Lasīt vairāk Button arrow

Korporatīvās obligācijas piedāvā fiksētu termiņu un atdevi. Savā būtībā korporatīvās obligācijas ir kredīts, ko ir snieguši vairāki investori, ar standartizētiem nosacījumiem un ar otrreizējā tirgus iespējām.

Lasīt vairāk Button arrow

Pakārtotie kredīti ir mazāk pazīstami Baltijas investoriem. Tas apvieno aizņēmuma un pašu kapitāla īpašības. Parasti riska līmenis ir līdzvērtīgs ieguldījumam pašu kapitālā, bet ar fiksētu termiņu un atdevi, kā arī ar iepriekš saskaņoto papildus ienesīgumu, lai kompensētu augstāku risku.

Lasīt vairāk Button arrow

Ieguldot uzņēmuma akcijās, jūs kļūstat par tā līdzīpašnieku. Šī aktīvu klase sniedz visaugstāko izaugsmes potenciālu, bet arī visaugstāko risku.

Lasīt vairāk Button arrow
Redgate banner

Sadarbībā ar

Sadarbība ar Carnegie investīciju banku

Sadarbībā ar vadošo investīciju banku Ziemeļvalstīs, mēs palīdzam uzņēmumiem paplašināties Skandināvijā ar citu uzņēmumu iegādi un investīcijām.

Nasdaq First North sertificēts konsultants

Redgate Capital ir alternatīvās fondu biržas First North sertificēts konsultants. First North piedāvā izaugsmes uzņēmumiem vienkāršotu pieeju kapitālam un labu atpazīstamību Baltijas finanšu tirgos.

Sadarbība ar Pareto Securities

Kapitāla tirgus darījumos mēs sadarbojamies ar Pareto Securities, Ziemeļvalstu investīciju banku.

Carnegie Investment Bank

We collaborate with the leading Nordic investment bank Carnegie Investment Bank.

Certified adviser of MTF First North

Redgate Capital is a certified adviser of the alternative stock exchange First North. First North offers growth companies easier access to capital and solid visibility on Baltic financial markets.

Collaboration with Pareto Securities

In capital market transactions we collaborate with Nordic investment bank Pareto Securities

Mūsu klienti

Aare Paloots, Mainor Ülemiste

Ulemiste City, lielākais biznesa parks Baltijā, meklēja papildus kapitālu, lai turpinātu savu straujo attīstību. Ar mūsu palīdzību viņi emitēja obligācijas par konkurētspējīgu cenu. Papildus finansējuma piesaistīšanai investīcijām, emisija ļāva iegūt atpazīstamību investoru vidū.

Aare Paloots, Mainor Ülemiste

Ülemiste City, the largest business campus in the Baltic, was seeking for additional capital to continue their rapid development. With our help, they issued competitively priced bonds. In addition to securing funding for investments, the issue helped them gain recognition among investors.

Pēdējie darījumi

2024

 

Bond issue of €2.7m

Adviser to SBA Furniture Group

2024

 

Raising debt capital of €4m

Adviser to Markland Group and Brennek OÜ

2024

 

Bond issue of €50m

Distributor of Nortal AS bonds

2024

Bond issue of €2.7m

Adviser to SBA Furniture Group

2024

Raising debt capital of €4m

Adviser to Markland Group and Brennek OÜ

2024

Bond issue of €50m

Distributor of Nortal AS bonds

Atbildīgās personas