Kad paplašināties iegādes ceļā?

Uzņēmuma paplašināšana iegādes ceļā ir laba dabiski notiekošas attīstības alternatīva, ja mērķis ir kāpināt izaugsmes tempu. Taču, salīdzinājumā ar dabisku attīstību, iegāde ir pakļauta lielākam riskam. Lai darījums būtu sekmīgs, ir jābūt labi sagatavotai iegādes stratēģijai un pareizajam brīdim: mātes uzņēmumam vēlams būt finansiāli stipram un piemērotajam mērķim vajadzētu būt iegūstamam ar vēlamiem noteikumiem.

Pievienotā vērtība. Saskaitot 1+1, summai ir jābūt lielākai par 2. Jebkurš uzņēmums var augt dabiski — ieejot jaunos tirgos, paplašinot produktu portfeli, optimizējot procesus un palielinot jaudu. Ja nepietiek ar pakāpenisku attīstību, varat apsvērt iegādi, jo tā parasti palīdz ātrāk sasniegt nospraustos mērķus.

Jauns tirgus. Ja ieiešana jaunos tirgos ir apgrūtinoša protekcionisma vai citu iekļūšanas barjeru dēļ, jau esoša tirgus dalībnieka iegāde sniedz iespēju nekavējoties ķerties vērsim pie ragiem. Jauns tirgus var nozīmēt jaunu ģeogrāfisko atrašanās vietu, taču ne retāk — arī jaunus produktus vai pārdošanas kanālus.

Pozīcijas nostiprināšana. Tas nozīmē horizontālu integrāciju, kurā tiek iegūts konkurējošs uzņēmums. Darījuma mērķis var būt ievērojami palielināt tirgus daļu, nodrošināt resursus vai paplašināt zīmola vai produktu portfeli.

Vērtības ķēdes nodrošināšana. Tas nozīmē vertikālu integrāciju, kurā tiek iegādāts uzņēmums, kas nodrošinās produktu vai pakalpojumu, kurš ir stratēģiski nepieciešams ieguvēja vērtības ķēdei.

Sinerģijas īstenošana. Tirgus konsolidācijai ir vairāki pozitīvi aspekti, tostarp izmaksu sinerģijas, kas rodas no apjomradītiem ietaupījumiem. Ja jūs pērkat uzņēmumu, kas darbojas tajā pašā nozarē, jūs varat piešķirt pieskaitāmās izmaksas lielākam struktūrvienību skaitam, kas parasti nozīmē ietaupījumus loģistikas, uzglabāšanas, personāla un citu darbības izmaksu ziņā.

Konglomerāta izveidošana. Dažreiz ieguldījumi tiek veikti uzņēmumos, kam nav nekādas saistības ar esošo darbības veidu. Tas tiek veikts, lai dažādotu ienākumu avotus. Šo stratēģiju parasti izmanto spēcīgi uzņēmumi, kas ir konsolidējuši savu pozīciju galvenajā nozarē un vēlas ieguldīt nedaudz līdzekļu, dažādojot savas investīcijas.

Risku kartēšana

Lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus, pēc stratēģiskās integrācijas ir jāseko iegādes darījumam. Katrs integrācijas plāns ir unikāls, un nav iespējams prognozēt visus izaicinājumus. Sinerģijas gūšana no konsolidācijas var radīt neparedzētus izdevumus, kas rada grūtības sagatavotā biznesa plāna īstenošanā. Ja iegādi finansē kā parādu, jebkurš trūkums vai kavējums izpildē var nopietni ietekmēt mātes uzņēmumu.

Darījumu noteikumu kartēšana

Galvenie darījumu noteikumi ir struktūra, ar darījumu un cenu saistīto risku mazināšana. Ieguvējam vajadzētu arī rūpīgi apsvērt finanšu shēmu un kapitāla izmaksu pieejamību.

Cena. Vispiemērotākais cita uzņēmuma iegādes laiks ir ekonomiskās lejupslīdes vai tirgus lejupejošas tendences posms; taču, varētu nākties pārāk ilgi gaidīt šo ekonomiskā cikla brīdi un precīza tā noteikšana var būt sarežģīta. Tajā pašā laikā, lai gan korporatīvie novērtējumi parasti ir vislabākie tirgus lejupejošās tendences laikā, parasti vislabākās finansējuma iegūšanas iespējas ir brīdi, kad tirgus tendences ir augšupejošas.

Pareizais laiks. Pirkumus vajadzētu veikt tad, kad uzņēmums ir gatavs aktīvi paplašināties — gan cilvēkresursu, gan esošo biznesa virzienu ziņā.

Darījuma struktūra un noteikumi. Darījuma struktūra un noteikumi var samazināt ar konkrēto darījumu saistītos riskus. Piemēram, ir svarīgi, lai nopirktais uzņēmums paturētu visus esošos līgumus un sadarbības attiecības, tādēļ vajadzētu vienoties par pareizu nodošanas mehānismu. Ja atklājas, ka uzņēmumā ir nevajadzīgi aktīvi vai slēpti trūkumi, pircējs var pieprasīt to novēršanu norunātajā termiņā. Šādu nosacījumu izpilde var būt saistīta arī ar pirkuma cenas samaksu. Darījuma slēgšanas brīdī nav obligāti jāsamaksā visa pirkuma cena.

Finansējuma pieejamība un kapitāla izmaksas. Jebkura veida kapitālam ir savas izmaksas un noteikumi, neatkarīgi no tā izcelsmes. Kapitāla pieaudzēšanas cikls ir atkarīgs no ekonomiskās vides, notikumiem nozarē un ierastajām riska politikām. Ir kāds noteikums: augošā ekonomikā ir pieejams lielāks finansējums, kas nodrošina arī labāku kapitāla pieejamību un zemākas kapitāla izmaksas.