Vara jaotamise teade

Redgate Asset Management AS (registrikood 11543347, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, Eesti Vabariik) teatab Redgate Intressifondi fondivalitsejana, et fondi likvideerimise käigus ei ole fondi vastu nõudeid esitatud. Fondi vara ei jaotata kuna fondil puuduvad osakuomanikud.