Valeria Kiisk: Palgakulude kasv meenutab kriisieelset perioodi (Majandus.ee)

Euroopa Komisjoni ülevaade Euroopa väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetest (VKE-d) toob välja, et meie ettevõtted on tublid – uute ettevõtete ellujäämise määr on Euroopa üks kõrgemaid, lisaks loovad neist rohkem kui pooled viie aasta jooksul vähemalt kaks uut töökohta alates ettevõtte asutamise hetkest. VKE-de seisukorda Eestis tutvustab Valeria Kiisk Redgate Capitalist.

Milliste väljakutsetega seisavad Eesti väikeettevõtted silmitsi? Uuringust selgub, et VKE-de peamiseks piirajaks on turu nõudlus ehk võimalused oma toodete ja teenuste müümiseks. Eestis läbiviidud uuringutest ilmnevad teistsugused probleemid – meie ettevõtete peamiseks riskiallikaks on tööjõud, õigemini selle vähene kättesaadavus, kallidus ja piiratud rakendatavus.

Esimese ja kõige olulisema väljakutsena paistab silma palgakulude märkimisväärne kasv viimastel aastatel. Situatsioon meenutab eelmisele kriisile eelnenud perioodi, kus palgakulude kasv ületas oluliselt tootlikkuse kasvu määra. Tõsi, õigete spetsialistide puudumisel on surve palgakuludele suur (5-8 protsenti aastas) ja ettevõtted tulevad sellega kaasa, kindlustamaks omale vajalikku ressurssi töö tegemiseks. Mis on tagajärg? Müügitulu ja kasumlikkuse kasv jääb tööjõukulude kasvule kõvasti alla.

 

Täismahus artikli leiate siit.