Valeria Kiisk esines VKE assambleel

23. novembril osales Redgate Capital partner Valeria Kiisk Euroopa Komisjoni poolt korraldatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) assambleel investeerimisvalmiduse sessiooni paneelarutelus. Sessiooni eesmärk oli arutada meetodeid, mida tuleks rakendada ELi kapitaliturgude reformimiseks ja Euroopa VKEde rahastamisele juurdepääsu parandamiseks. Valeria peamiseks sõnumiks oli, et VKEde finantsalast kirjaoskust tuleks parandada ning suurendada nende teadmisi erinevate rahastamisvõimaluste kohta. Lisaks suurendada teadlikkust rahastajate ootustest, mis neil oma rahastatavate ettevõtete suhtes on. Hetkel on poliitilised jõupingutused selles küsimuses killustatud ning ei hõlma kogu rahastamistsüklit. Reformimine võib VKEde jaoks olla lisastiimul.