TOP: Ärinõustajad muudavad fookust (Äripäev)

Pidevalt muutuv majanduskeskkond sunnib ärikonsultatsiooniettevõtteid ajaga kaasas käima ning korrigeerima oma tegevuse fookust ning laiendama teenuste ulatust.

Nii on valdusfirma Redgate Capital suunanud oma fookuse üha enam lähiregiooni, audiitorfirma Ernst & Young aga võtnud suuna pakkuda rohkem erinevaid nõustamisteenuseid.

Redgate’i grupp, mille omanikeks on Veikko Maripuu, Mart Altvee ja Aare Tammemäe, tegutseb kahes valdkonnas: investeerimispanganduse ehk ettevõtete rahanduse nõustamise valdkonnas (st kapitali kaasamise ning ettevõtete ülevõtmiste ja müügitehingute nõustamine) ning investeerimis- ja valdusettevõtete juhtimise valdkonnas.

Möödunud aasta lõpetas Redgate Capital ligi 1,8 miljoni euro suuruse käibe juures enam kui poolemiljonilise kasumiga. Ettevõtte asutaja ja ühe omaniku Veikko Maripuu sõnul sillutas eelmise aasta finantstulemusi eelkõige investeerimispanganduse ehk nõustamisäri edukas tegevus, kust Redgate sai enamiku tuludest. Nõustati olulisi M&A ehk ettevõtete ülevõtmiste ja müügitehinguid ning asuti senisest suunatumalt tegutsema võlakirjaemissioonide nõustajana. Möödunud aasta viimases kvartalis lõpetati edukalt kuue ettevõtte müügitehing ja mitmete võlakirjaemissioonide nõustamine. Enamik edukaid M&A tehingute nõustamisi oli seotud erakapitalifondi Askembla portfelli ettevõtete müügiga.

Nõustamine tasandab majandustsüklitesttulenevaid kõikumisi. Ettevõtte nõustamisvaldkonna juht Aare Tammemäe nentis, et M&A aktiivsus on aastate lõikes väga erinev ning eelmise aasta edu ei garanteeri tingimata järgnevate aastate head tulemust. “Sel aastal on M&A tegevus pisut taandunud ja et osaliselt tasandada majandustsüklitest tulenevaid kõikumisi, on Redgate nõustamismeeskond olnud juba aastaid aktiivne Eesti ettevõtete võlakirjade emissioonide nõustajana – nõustame täna olulise osa Eesti võlakirjade emitente,” rääkis ta.

Tammemäe lisas, et aina rohkem küsitakse nõuandeid kapitali kaasamise valdkonnas, eelkõige võlakirjade ja omakapitali kohta. “Hea meel on tõdeda, et omakapitali pakkujate ring Eestis on mitmekesistunud ning ka võlakirjade abil saavad paljud keskmise suurusega Eesti ettevõtted täna oma kasvuvajadused ära rahuldada,” rõõmustas ta. Maripuu sõnul on ja jäävad klientide ootused ettevõtete omandamisel, müügil ja kapitali kaasamisel ikka samaks: “Peamine on, et tehing saaks tehtud võimalikult soodsatel tingimustel ja et tehingutest ei jääks paistma traagelniite ehk probleeme tulevikuks. Selle eest selles valdkonnas makstakse.”

Eelmisel aastal alustati muudatustega firma struktuuris ja tegevusfookuse seadmisel. “Need muutused sisaldavad esiteks Ida-Euroopa-suunalise varahalduse tegevuse lõpetamist, mille viisime lõpule eelmisel aastal, ning teiseks nõustamise ja investeeringute äri selgemat eristamist, millega jätkame lähitulevikus,” selgitas Maripuu. Investeeringute alal on tegevus suunanud täielikult lähiregiooni, peamiselt Eestisse, tagasihoidlik pilk on suunatud ka Lätti ja Leetu, ettevõtte endi poolt aktiivselt juhitud ettevõtetesse ja projektidesse. Maripuu sõnul on tegevus juba andnud tulemusi. Alates eelmisest aastast on Redgate’i juhtimise alla lisandunud viis uut ettevõtet.

Eesti investeerimiskliimal pole Maripuu arvates võrreldes kaugemate piirkondadega häda midagi: “Samas tundub, et peale mõningat joovastust eelmisel aastal on ootused mõnevõrra tagasihoidlikumad ja pilk realistlikum kui varem.”

Juurde võidetud uusi kliente. Edetabeli esikümnesse tõusnud Ernst & Young Baltic AS pakub teenuseid neljas valdkonnas: audit-, maksu- ja tehingunõustamine ning ärikonsultatsioon. Mullu kasvatas TOPi audiitorfirmade hulgas suurima käibega ettevõte nii müügitulu kui ka kasumit. Ettevõtte partneri Ivar Kiigemägi sõnul on kasvule kaasa aidanud mitu tegurit: “Üle poole meie tulust tuleb auditeerimisest ning meil õnnestus jätkata koostööd seniste klientidega ja võita juurde ka uusi. Üritame alati tegutseda kliendisõbralikult ja paindlikult, mis aitab klientide hoidmisele ja võitmisele kaasa. Meie inimesed on teinud head järjepidevat tööd, sest uute projektide saamine on pikaajaline protsess. Lisaks oleme saanud kliente tänu EY-võrgustikule.”

Suur osa teenustest on konsultatsioon: nõustatakse tehinguid, tehakse hindamisi, IT-, maksu- ja juhtimiskonsultatsioone. Kiigemägi märkis, et jõudsalt on kasvanud raamatupidamisteenuse osakond ja üha enam on ka pettuste ennetamise projekte. “Kuna Eesti turg on piiratud, kasutame võimalusel ära ka teenuste ekspordi võimalused. Näiteks on meie kliendiks Maailmapank – käime Kasahstanis nõustamas seadusloomega seotud protsesse,” rääkis ta.

Eestis on tänavu uueks teemaks 1000euroste arvete deklareerimine – ettevõtte IT-inimesed aitavad kontrollida, kas maksuameti süsteemid on muutusteks käibemaksudeklaratsioonide esitamisel valmis ja turvalised. Mäetööstuse ettevõtetel aidatakse tõestada, et kiiretel maksumuudatustel on kahjulik mõju piirkonna majandusele.

Ettevõtte edasine suund on pakkuda rohkem erinevaid nõustamisteenuseid. “Näeme, et sageli on kliendi huvides saada ühest kohast rohkem teenuseid. Auditi puhul on tegemist seadusega peale pandud kohustusega ja paljud kliendid ei näe veel võimalust audiitori kogemusi oma äritegevuses ära kasutada. Meie soovime seda lisandväärtust pakkuda,” rääkis Kiigemägi.

Ebamõistlikult tihe konkurents. Konkurents audititurul on tema hinnangul kohati ebamõistlikult tihe, ent see on edasiviiv jõud. Audititurgu on ees ootamas muutused, kui ELis vastuvõetud direktiive hakatakse Eesti seadustesse sisse kirjutama. Kiigemägi sõnul on turul üsna turbulentsed ajad ning ebaselgust ja kindlusetust on juurde tulnud. “Samas arvestame ka sel aastal kasvuga ning meie majandusaasta neli esimest kuud annavad põhjust optimismiks. Ettevõtjad leiavad meid üles ja usun, et üheks põhjuseks on meie igal aastal toimuv aasta ettevõtja valimine – näitame välja, et Eesti ettevõtluskeskkond on meie jaoks tähtis.”

Audiitorbüroo RKT OÜ, mis turul alates 1999. aastast, on keskendunud aastaaruannete ja auditite tegemisele ning konsultatsiooniäris laiemaid sihte ei sea. Ettevõtte omaniku ja tegevjuhi Roland Kaurovi sõnul on aga mõnevõrra muutumas teenuste struktuur.

Kommentaar

Raamatupidamis-teenuste turg konsolideerub
Mart Nõmper,Rödl & Partneri vandeaudiitor, juhatuse liige

Sarnaselt teiste valdkondadega on ka raamatupidamisteenuste turul viimastel aastatel toimunud konsolideerumine. Meiegi oleme läbi teinud kaks ühinemisprotsessi. 2013. aastal liitsime endaga Eesti Finantsteenuste Agentuuri Tallinna üksuse, misläbi meie käive ja muud näitajad pea 66% ulatuses kasvasid. Kasvunumbrid on seotud suures osas ühinemistehinguga ning sel aastal nii suurt kasvu ei tule.

See, et suuremad teenusepakkujad üha kasvavad, on klientide poolne nõudlus. Kliendi kvaliteetseks teenindamiseks on raamatupidamisettevõttes vaja rohkem kompetentsi, kui seda ühe-kahe inimese büroos on. Tehnoloogilise poole pealt on suurimaks muutuseks olnud raamatupidamise muutumine paberivabaks. Viimaste aastate jooksul on lumepall veerema hakanud ja seda enam ei pidurda. Infovahetus tehingupartnerite, raamatupidajate ja klientide vahel muutub täiselektrooniliseks. See pole pelgalt e-kirjaga PDF-arvete saatmine, vaid erinevad tarkvaraprogrammid hakkavad järjest rohkem omavahel otse suhtlema. Paberivaba raamatupidamine ei tähenda, et inimeste asemele tulevad arvutid, ent kindlasti on vaja tulevikus vähem sisestajaid, kes teevad madala lisandväärtusega käsitööd.

Konkurents raamatupidamisteenuste turul on alates majanduskriisist läinud järjest teravamaks. Sellesse ärivaldkonda on lihtne siseneda, kuna pole vaja litsentse ega suurt kapitali. Piisab, kui sul on teadmised, arvuti ja tarkvara, praktikas piisab kahjuks sageli kahest viimasest.

Raamatupidamisteenuste hindade osas pole järske muutusi olnud. Kui aga riigil on näiteks plaan lühendada majandusaasta aruannete esitamise tähtaega kuuelt kuult viie või nelja kuu peale, kaasneb sellega aastaaruannete koostamisel hinnatõus, kuna lühema ajaga samas mahus töö tegemiseks on vaja palgata lisatööjõudu või teha pikemaid tööpäevi.

Klientidel tuleb kinni maksta ka täiendav raporteerimiskohustus, mis seotud 1000euroste arvete deklareerimisega – kui tõuseb töömaht, tõuseb ka teenuse hind.

Kommentaar

Advokaadibüroode hinnad tõusul
Anton Sigal,  advokaadibüroo Red partner ja juhatuse liige

Konsultatsiooniärid kasvavad ikka peamiselt ainult ühel jõul: kes teeb head tööd, saab tööd juurde. Eriti on see nii Eestis, kus turg on väike, suurimad kliendid suhtlevad omavahel ning info liigub kiiresti. Oleme seniste tulemustega rahul ja näeme ka head kasvupotentsiaali. Ühtegi konkreetset kasvuvaldkonda ei saa välja tuua: uusi ülesandeid tuleb juurde nii tehingunõustamises kui ka kohtuvaidlustes.

Turg on mõnevõrra stabiliseerunud, uusi huvitavaid tegijaid pole aasta jooksul turule tulnud. Paremate büroode tunnihinnad on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning ilmselt see tendents ka jätkub.

Edetabel ilmub 24. novembri kuukirjas Juhtimine. Lisaks edukamatele ärikonsultatsiooniettevõtetele saab ajakirjast lugeda, millega sektori edukamad käivet juurde teenivad ning mis aitab kasumlikkust kasvatada.

Vaata originaalartiklit siit.