Teade seoses Kanal 2 Radari saates esitatava informatsiooniga

Kinnitame ASi Redgate Capital poolt, et Redgate ja tema tütarettevõtted on täitnud kõik lepingutest tulenevad kohustused seoses oma investeeringutega ja ettevõtetes osaluste omandamisega.

Redgate’ile Radari toimetaja Hannes Sarve esitatud info alusel pöördusid Radari toimetuse poole Lennart Cederqvist ja Enno Kuldkepp, kes väidetavalt seoses Westenpark OÜ ja RPM Grupp AS omandamistehingutega pole rahul tehingu protsessi ja tulemusega ning leiavad, et nende suhtes ei ole käitutud korrektselt.

Kahjuks ei antud Redgate’ile võimalust eelnevalt saates esinejate etteheidetega tutvuda. Meieni ajakirjaniku vahendusel jõudnud üldsõnaliste väidete kohta saame öelda, et need on subjektiivsed, emotsionaalsed ja alusetud. Esitasime ajakirjanikule ka oma kommentaari ja samuti selle, et kuna oleme seotud konfidentsiaalsuse hoidmise kohustusega, ei saa Redgate Capital rohkem ühegi vaidluse sisu, tehtud kokkuleppeid ning kohtuotsuseid detailsemalt avaldada ja avalikus ruumis kommenteerida.

Mõlema ettevõtte osas on osapooled varasemalt kinnitanud, et loobuvad võimalikest lepingulistest ning lepinguvälistest nõuetest, mis tahes kaebustest, pretensioonidest ja õiguskaitsevahendite kasutamisest, mis on otseselt või kaudselt seotud lepinguga. Westenparki puhul oli Redgate sunnitud pöörduma ka kohtu poole, et tagada oma õiguste kaitse. Kohtu otsusega mullu septembris tunnustati Redgate’i nõudeid OÜ Westenpark vastu kogu ulatuses, mis näitab nõude äärmist selgust ja põhjendatust. Kohtuotsus on jõustunud.

 

Kinnitame veelkord ASi Redgate Capital poolt, et Redgate ja  tema tütarettevõtted on täitnud kõik lepingutest tulenevad kohustused seoses oma investeeringutega ja ettevõtetes osaluste omandamisega.