Tark raha voolab Eestist välja: välisinvestorite toomine on nagu võimatu missioon

Redgate’i partner Valeria Kiisk. Foto: Raul Mee

 

Eesti on geopoliitiliste riskide, aga ka maksukeskkonna ebastabiilsuse tõttu muutunud kohaks, kuhu välisinvestor vaatab üha vähem, probleemi tajuvad ka kohalikud pensionifondid.

Redgate’i partner Valeria Kiisk tõdeb, et tänases geopoliitilises olukorras on kindlaks punaseks lipuks välisinvestorite toomine meie piirkonda. „Baltikumis on väga vähe tehinguid, mis on toimunud väliskapitali toel, kui rahvusvaheliste organisatsioonid, nagu Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) välja arvata,“ kirjeldas ta tänast olukorda.

Kiisk toob välja, et lisaks keerulisele geopoliitilisele olukorrale peletavad regioonist investeeringuid üldine ebakindlus, sisendhindade kiire kasv, aga ka muutused maksusüsteemis ja seadustes. „Näiteks meelitas omal ajal välisinvestoreid regulaarsete dividendide madalam maksustamine, mis nüüd kaob,“ tõi Kiisk näite. „Kohati on probleemiks ka toetussüsteemide puudumine, mis väliskapitalile meeldiks, seda alates konto avamisest kuni eksporditegevuse toetamiseni.“

Loe kogu artiklit Äripäevast.