TARK GRUNTE SUTKIENE ja Redgate Capital esitlesid uut raamatut

15. novembril toimus kinos „Sõprus“ advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE ja Redgate Capitali ühise raamatu „Ühinemised ja omandamised – ettevalmistumisest jõustumiseni“ esitlus. Raamatu vastutavad koostajad Risto Vahimets ja Aare Tammemäe andsid lühiülevaate raamatust, tänasid autoreid ning seejärel sai vaadatud teravate naljadega vürtsitatud poliitilist komöödiat „Telgitagused“, mis on nimetatud 2009. aasta parimaks Briti komöödiaks.

Eestis on varasemalt ilmunud vaid kaks samateemalist raamatut, mis mõlemad on kirjutatud TARK GRUNTE SUTKIENE advokaatide poolt. 2011 a raamatus on Redgate Capital juurde toonud tehingute finants-majanduslikke aspekte. Ühinemiste ja omandamiste teemalisi raamatuid ei ole palju välja antud ka rahvusvahelises mastaabis.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe rõhutas oma kõnes, et raamatus on leitud hea balanss tehingute juriidilise ja majandusliku poole vahel. Ehk siis – raamat ei ole juriidiline ega majanduslik käsiraamat, see käsitlebki tehinguid, nii nagu need on.

TARK GRUNTE SUTKIENE partner, raamatu vastutav koostaja, Risto Vahimets lisas, et kolmas raamat keskendub erilise hoolega tehingute tegemise võimalustele nõrgas majanduskeskkonnas ning raskustes ettevõtetega. Seda on täiendatud väga põhjaliku ettevõtete hindamise osaga ning lisatud praktilisi abivahendeid nagu due diligence näidisküsimustikud, ettevõtte hindamise näited, viimaste aastate tehingute loetelud jne.

Vanasõna ütleb: „Kui pillad maha tüki kulda ja raamatu, siis võta enne üles raamat, alles seejärel kuld.“