Redgate Intressifondi likvideerimismenetlus

Redgate Asset Management AS (registrikood 11543347, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, Eesti Vabariik) teatab Redgate Intressifondi likvideerimisest. Fondi depositooriumiks on Swedbank AS.
Finantsinspektsioon andis fondi likvideerimisloa oma 14. novembri 2012.a otsusega nr 4.1-1/87.
Fondi likvideerimismenetlus algab käesoleva teate avaldamisele järgnevast päevast. Fondi võlausaldajad peavad esitama oma nõuded Redgate Intressifondi vastu hiljemalt 24. jaanuariks 2013 (kaasa arvatud).
Võlausaldajate nõuded ja muud Redgate Intressifondi likvideerimisega seotud avaldused ning taotlused palume esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil fondid@redgatecapital.eu või tähtkirjaga Redgate Asset Management AS-i postiaadressil.