Redgate Capital nõustas Swedbank Investeerimisfonde

Redgate Capital viis sõltumatu eksperdina läbi Swedbank Investeerimisfondide investeerimisfondi väärtpaberite portfelli varade hindamise. Hindamisel rakendati mitmeastmelist lähenemist ja kasutati erinevaid hindamismeetodeid, et määrata portfelli õiglane väärtus.

Redgate Capital on Balti riikides tegutsev sõltumatu investeerimispank, mis pakub ettevõtjatele, institutsionaalsetele ja erainvestoritele, ettevõtetele ja avalikule sektorile finantsnõustamise-, investeerimis- ja varahaldusteenuseid.