Redgate Capital nõustas Gren’i SIA Bioeninvest omandamisel

Redgate Capital nõustas Balti riikides soojusvarustuse ja energeetika valdkonnas tegutsevat rahvusvahelist ettevõtet Gren seoses SIA Bioeninvesti omandamisega.

Gren on sõlminud lepingu Lätis Gulbene linnas tegutseva rohelise energia ettevõtte SIA Bioeninvest omandamiseks. Tehing on osa Greni kasvustrateegia elluviimisest Balti regioonis. Tehing vajab Läti Konkurentsinõukogu heakskiitu ja eeldatavasti saab selle lõpuni viia 2022. aasta sügisel.

SIA Bioeninvest on kaugküttesüsteemi haldur Lätis Gulbene linnas, mis varustab soojusenergiaga era- ja ärikliente. Ettevõte omab biomassi koostootmisjaama, mitmeid ainult biomassist soojust tootvaid katlamaju ning teenindab Gulbene tsentraliseeritud soojusvarustussüsteemi.