Raidla Lejins ja Norcous välja antud M&A raport

MergerMarket ning Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo on värskelt välja andnud M&A 2015 raporti, mis on  elektroonselt kättesaadav siit.

Head lugemist!