Magnetic MRO AS võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 12. veebruaril 2019. a rahuldada Magnetic MRO AS-i taotluse ja võtta tema poolt emiteeritud 80 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Magnetic MRO AS-i võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on neljapäev, 14. veebruar 2019. a. või ettenägematutel asjaoludel sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimiMagnetic MRO
Emitendi lühinimiMMRO
ISIN koodEE3300111608
Lunastamise kuupäev21.12.2021
Võlakirja nimiväärtus100 EUR
Kauplemisele võetavate võlakirjade arv80 000
Emissioonimaht8 000 000 EUR
Intressimäär aastas8%
Intressimaksed4 korda aastas
21 märts
21 juuni
21 september
21 detsember
Tellimusraamatu lühinimiMMRO080021FA

 

Magnetic MRO AS-i nõustaja on AS Redgate Capital.

Magnetic MRO AS-i ettevõtte kirjeldus ja võlakirjatingimused on teate manuses.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq’i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.

 

Nasdaq Tallinn börsiteade on leitav siit.