Nekilnojamo turto sandoriai

Svarbūs svarstytini argumentai nekilnojamojo turto investuotojams

Vieta. Palankiausios komercinės paskirties nekilnojamojo turto vietos – šalių sostinės ir regioniniai centrai. Biurų ir mažmeninės prekybos pastatų lokacija turi atitikti galimų klientų judėjimo kelius. Investuotojas turi nuodugniai apsvarstyti pasirinktos vietos ateities perspektyvas.

Likvidumas. Kitaip nei gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto atveju, komercinės paskirties nekilnojamojo turto objekto nuomininkų rizika paskirstoma kelioms sandorio šalims, besinaudojančioms nuosavybe. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos sutartys pasirašomos iki poros metų laikotarpiui, o komercinės paskirties objektų finansinė nuoma paprastai trunka 5–10 metų. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto pardavimo procesas paprastai trunka ilgiau, palyginti su įprastu gyvenamosios paskirties turto sandoriu, t. y. vidutiniškai apie pusę metų.

Numatoma grąža. Pinigų srautą sukuriančio nekilnojamojo turto (pvz., biurų pastato su nuomininkais) grąža (pelningumas) yra 6–9 procentai per metus, tuo tarpu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto grąža paprastai svyruoja tarp 2–5 procentų. Nuosavo kapitalo grąža auga atsižvelgiant į sverto rodiklius, tačiau investuotojas turi turėti omenyje galimas verslo rizikas, taip pat rizikas, susijusias su įsipareigojimų neįvykdymu ir palūkanų normos mokėjimais. Prieš investuojant būtina apsvarstyti makroekonomines sąlygas, kurios turi įtakos paklausai ir nuomos kainoms.

Grynosios veiklos pajamos. Grynosios veiklos pajamos – tai pajamos, gautos iš nuosavybės (t. y. nuomos mokėjimų srauto), iš jų atėmus savininko išlaidų nuosavybei sumą (valdymo ir administravimo išlaidas, žemės mokestį, draudimą, pastato remonto ar atitinkamo išlaikymo išlaidas, reguliarios komunalinių sistemų priežiūros ir saugos paslaugų išlaidas).

Pelningumas. Įsigyjant nekilnojamąjį vertinama pelningumo norma – iš nuosavybės gautos grynosios veiklos pajamos, padalytos iš nuosavybės įsigijimo išlaidų.

Finansinės priemonės. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandorių dydis paprastai didesnis, palyginti su gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto sandoriais. Rinkoje esama keletas finansinių produktų, pvz., nekilnojamojo turto fondas, susijęs su komercinės paskirties objektais, ir nekilnojamojo turto obligacijos. Be to, nekilnojamojo turto projektai domina įvairių investuotojų grupių organizacijas (pvz., šeimos būsto-biuro investicines įmones, nekilnojamojo turto fondus, sutelktinio finansavimo platformas ir t. t.).