Nekustamā īpašuma darījumu konsultācijas

Svarīgi apsvērumi, kas jāņem vērā nekustamā īpašuma ieguldītājiem

Atrašanās vieta. Komerciālam nekustamam īpašumam labvēlīgas atrašanās vietas ir galvaspilsētas un reģionu centri. Biroju ēku un mazumtirdzniecības objektu atrašanās vietām ir jābūt ērti pieejamām potenciālo klientu satiksmes plūsmām. Ieguldītājam vienmēr ir jāņem vērā attiecīgās atrašanās vietas nākotnes izredzes.

Likviditāte. Atšķirībā no mājokļu nekustamā īpašuma komercīpašumu gadījumā nomnieku risks ir sadalīts starp vairākām personām, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā ēkā. Kamēr mājokļu nekustamā īpašuma īres līgumus slēdz ne vairāk kā uz pāris gadiem, komercīpašuma nomas līgumus slēdz ilgtermiņā — parasti uz 5–10 gadiem. Salīdzinot ar vidējo mājokļu nekustamā īpašuma darījumu, komercīpašuma pārdošanas process parasti aizņem ilgāku laiku — vidēji ap pusgadu.

Prognozētais ienākumu līmenis. Naudas plūsmu komercīpašumiem (piem., biroju ēka ar nomniekiem) ienākumu līmenis (peļņa) ir 6–9 procenti gadā, savukārt ienākumi no mājokļu nekustamā īpašuma parasti svārstās no 2 līdz 5 procentiem. Pašu kapitāla atdeve pieaug atbilstoši finanšu sviras darbībai, taču investoram ir jāņem vērā pieaugoši biznesa riski, kā arī aizdevumu un procentu likmju maksājumu riski. Veicot ieguldījumus, ieguldītājam ir jāņem vērā makroekonomiskā vide, kas ietekmē pieprasījuma un nomas likmju līmeni.

Tīrie ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Tīrie ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir ieņēmumi, kas gūti no īpašuma (t.i., nomas maksājumu plūsma), no kā atņem īpašnieka izdevumus par īpašumu (apsaimniekošanas un administratīvās izmaksas, zemes nodoklis, apdrošināšana, ēkas uzlabojumi vai attiecīgās rezerves, regulāra komunālo pakalpojumu sistēmu apkope, drošības pakalpojumi utt.).

Peļņa. Iegādājoties nekustamo īpašumu, aprēķina peļņas rādītāju — tīrie ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ko izdala ar īpašuma iegādes izmaksām.

Finanšu instrumenti. Salīdzinot ar mājokļu nekustamajiem īpašumiem, komercīpašumu segmentā viena darījuma apmērs parasti ir lielāks. Tirgū ir pieejami vairāki finanšu produkti, piemēram, nekustamā īpašuma fondi, kas investē komercīpašumos un ar nekustamo īpašumu saistītajās obligācijās. Tāpat nekustamā īpašuma projekti ir interesanti investoriem, kas pārstāv dažādas ieguldītāju grupas (tūrīgas privātpersonas, nekustamā īpašuma fondi, kolektīvās finansēšanas platformas u.c.).