FinanceEstonia uus juhatuse esimees on Aare Tammemäe

FinanceEstonia, finantsvaldkonna era- ja avaliku sektori huve ühendava mittetulundusühingu uus juhatuse esimees on Aare Tammemäe, Redgate Capital AS-i partner.  Vastav otsus kinnitati FinanceEstonia juhatuses 23. mail ja täna annab FinanceEstonia International Forum 2013 raames pidulikult ametiposti üle siiani juhatuse esimehena tegutsenud Priit Põldoja.

Priit Põldoja, Cofi AS asutaja ja endine Hansapank Eesti tegevjuht, on FinanceEstonia juhatuse esimehena tegutsenud kaks aastat alates organisatsiooni loomisest juunis 2011. Põldoja eestvedamisel on  loodud FinanceEstonia organisatsiooni alustalad, defineeritud Eesti finantssektori prioriteetvaldkonnad, alustatud nendes valdkondades aktiivset tegevust ja loodud hea vundament jõuliseks edasi liikumiseks.

Priit Põldoja võtab viimase kahe aasta tegevuse kokku järgnevalt, “Olen alati pidanud FinanceEstonia tegevuse edukuse mõõdupuuks kui palju uusi finantsteenuseid eksportivaid ettevõtteid tuleb Eestisse ja kui laiapõhjaliseks areneb meie kapitaliturg. Kuigi mõlemas valdkonnas on tänaseks näha esimesi tulemusi, on FinanceEstonia eelkõige loonud hea vundamendi finantsteenuste kasvuks tulevastel aastatel. Usun, et hea koostöö jätkumisel sektori osapooltega ja FinanceEstonia eestvedamisel on Eestil kõik eeldused finantssektori kiireks arenguks ja oluliselt mitmekesisemaks muutumiseks järgnevatel aastatel.”

Kahe aastase tegevuse raames on FinanceEstonia märkimisväärselt suurendanud Eesti nähtavust ja tuntust rahvusvahelisel areenil, teinud mitmeid ettepanekuid finantskeskkonna arenguks kapitaliturgude ja fondihalduse vallas, andnud sisendi seadusandluse muudatusteks, viinud koostöös Tallinna Ülikooliga õppekavasse uue finantsanalüüsi magistrikraadi ning algatanud palju teisi tegevusi, mis aitavad Eestil tõusta kaardile lähiregioonis kvaliteetseid finantsteenuseid pakkuvate riikide seas.

Uus juhatuse esimees Aare Tammemäe kommenteerib, „FinanceEstonia pakub häid võimalusi finantssektori ettevõtetele koondades parimad teadmised ja praktikad finantsvaldkonnas. Ma loodan, et FinanceEstonia on heaks partneriks riigile finantssektori arenguprogrammi elluviimisel. Ametist lahkuv juhatuse esimees Priit Põldoja ning FinanceEstonia asutajad on teinud ära suure töö finantssektori arendamisel ning teadvustanud kapitaliturgude teema olulisust. Mina näen oma ülesannet FinanceEstonia juhatuse esimehena koos partnerorganisatsioonidega jätkata Eesti finantssektori tutvustamist tuues siia uusi sektori ettevõtteid ning töökohti.”

Arvestades FinanceEstonia kui era- ja avaliku sektori 50 ettevõtet ühendava organisatsiooni olemust, on juhatuse esimehe vahetus asjade loomulik käik. See  tagab erinevate osapoolte aktiivse kaasamise, toob juurde värskeid mõtteid ja vaateid valdkonna erinevatelt esindajatelt. FinanceEstonia juhatuse esimehe koht ei ole tasustatud ja Priit Põldoja jätkab tegevust FinanceEstonia juhatuse liikmena.

FinanceEstonia on avaliku ja erasektori huve ühendav klaster, mis on ellu kutsutud eesmärgiga tutvustada välisriikides Eesti finantsvaldkonna võimalusi ning samaaegselt tagada kohaliku keskkonna järjepidev arenemine. FinanceEstonia seisab selle eest, et Eestisse tekiks uusi ettevõtteid, loodaks uusi töökohti ja kohalik kapitaliturg areneks järjepidevalt tagamaks kapitali kättesaadavuse eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Lisainformatsioon:

Terje Pällo
Turundus- ja arendusjuht
FinanceEstonia
Tel: +372 511 9593
terje.pallo@financeestonia.eu