Ettevõtja rahatarkus: uus normaalsus ettevõtte kiire kasvu tagamiseks (V.Kiisk, Redgate Capital)

Advokaadibüroo Ellex avaldatud Balti riikide ettevõtete ostude ja ülevõtmiste turu ülevaade 2017. aasta kohta toob välja ühe olulise trendi – riskikapitali fondide kõrgendatud huvi meie regiooni vastu. Aruande alusel oli koguni 54% Balti riikide tehingute mahust, milleks kokku oli 642 miljonit eurot tehtud just riskikapitali fondide poolt. Ja tõesti, Eesti turu möödunud aasta suurim tehing oli Modern Times Group’i ost Providence Equity Partners’i poolt, mis on ülemaailmse haardega USA riskikapitali fond.

Ka Euroopas valitseb sarnane trend. Iga neljas ettevõtte ost möödunud aastal toimus riskikapitali fondi poolt. Mitu aastat varem on see proportsioon olnud üks-viiele. See on märk, et majandus on kasvutrendis ja oodatakse kasvu jätkumist lähiaastatel. Riskikapitali fondi eripäraks on professionaalne meeskond, mis on fokuseeritud portfelli väärtuse kasvule. Teisisõnu, kui riskikapital omandab ettevõtte, siis sellel peab olema tugevat kasvupotentsiaali – kas tulenevalt soosivast majandusolukorrast, ettevõtte enda plaanidest ja turupositsioonist või fondi nägemuse realiseerimise tulemusena.

Riskikapitali fond (inglise keeles private equity fund) huvitub oma investeeringu väärtuse kasvust. Fondil on omad investorid, kes on kindlaks ajaks andnud fondile hallata vahendeid ja tahavad neid teatud aja möödudes koos hea tootlusega tagasi saada. Tootlus tekib kui fond investeerib vahendid kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse, vajadusel annab neile täiendavat rahastust (nt ülevõtmiste teostamiseks, turu laiendamiseks, põhivara soetamiseks), aitab nõu ja jõuga saavutada püstitatud eesmärgid ning hiljem müüb oma osaluse ettevõtetes maha kõrgema hinnaga. Tavaliselt toimub uus müük 5-7 aasta möödudes.

Riskikapitali fond investorina võib omada vähemus- või enamusosalust, väga harva ka 100% ettevõtte aktsiates või osadest. Igal juhul on tema roll küllaltki suur. Ta ei sekku igapäeva tegevustesse, kuid eesmärkide seadmine, eelarve valmimine, kasvuplaani teostamine – see käib vaid kooskõlas riskikapitali fondi esindajaga. Riskikapitali fondi esindaja allokeerib tavaliselt osa oma ajast igale portfellis olevale ettevõttele, et olla jooksvalt kursis toimuvaga ning tagada kasv. Tihti on fondil kindlad valdkonnad, millega nad tegelevad – nii realiseeruvad sünergiad fondi portfellis olevate ettevõtete vahel ja fondi esindaja omab põhjalikke teadmisi konkreetsest valdkonnast. Näiteks IT valdkonnale spetsialiseeruv fond võib osta naaberriikides asuvaid sarnaseid ettevõtteid ning läbi keskse juhtimisstruktuuri realiseeruvad märkimisväärsed kulusünergiad. Kui fondil on varasemad kogemused IT firmadega, siis võib ta neil aidata siseneda uutele eksportturgudele ja viia neid kokku õigete koostööpartneritega.

Miks on ettevõte ja selle omanikud huvitatud riskikapitali fondi kaasamisest? Justnimelt kasvu pärast. Tihtipeale ei ole ühel turul tegutseval ettevõtte omanikul piisavalt julgust suurte ja ambitsioonikate investeeringute teostamiseks. Siin võib aidata riskikapitali fond, kes oma kogemuste ja teadmistega oskab välja tuua potentsiaalseid stsenaariume. Lisaks on nad valmis andma raha uute plaanide realiseerimiseks. Ettevõtte omanik peab muidugi loovutama osa tulevasest kasvust fondile, kuid ilma nende kaasamiseta poleks seda kasvu ka tulnud. Kasvuplaani realiseerimine nõuab tihtipeale lisaressursse ja suurt pingutust. Fondidele on omane inimeste motiveerimine läbi optsiooniprogrammi ehk tihtipeale saab tegevjuhtkond teatud eesmärkide saavutamisel premeeritud ettevõtte aktsiate või osadega.

Teatud olukordades ja kasvuvõimaluste lainel võib riskikapitali fondi kaasamine sobida kõikidele osapooltele ning tagada ettevõtte kiire kasvu.

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.