Ettevõtja rahatarkus: tulemusjuhtimise kolm nurgakivi: toetus, tagasiside ja tunnustus (M. Aigro)

Tulemusjuhtimine on tänapäeval laialt kasutatav juhtimispraktika. Ei leidu vast juhti, kes seda mõistet pole varem kuulnud. Küll aga leidub variatsioone selle selgitustes. Mida täpsemalt tulemusjuhtimise all mõista? Missugune võiks olla kasulik ja toimiv lahendus?

Iga ettevõtte eesmärk on väärtuse kasv. Tänapäeval võtmetähtsusega väärtust loovaks teguriks on aga töötajaskond, milleta ettevõte edu ei saavutaks ega kasumit teeniks. Seetõttu võib lihtsustatult tulemusjuhtimist vaadelda kui viisi, kuidas ettevõttes koos töötatakse ja kuidas inimesi juhitakse.

Et tulemusjuhtimisel oleks tulemus, peab ettevõttes looma töökeskkonna, mis aitab igal inimesel avada enda maksimaalne potentsiaal, pakkudes töötajatele toetust, tagasisidet ja tunnustust.

Toetavas töökeskkonas on paremad töötulemused. Kui inimene saab töötada tema jaoks meeldivas keskkonnas, siis ta suudab paremini keskenduda olulisele ning eesmärkide saavutamisele. Kui aga töökeskkonnas on palju neid tegureid, mis tõmbavad tema tähelepanu kõrvale või on häirivad, kannatab nii töötaja kui tegelikult ka ettevõte. On oluline, et töötajad saavad oma juhti usaldada ning juht on nende jaoks olemas kas siis regulaarsete üks-ühele vestluste, check-in’ide vmt näol.

Autentse ja arendava tagasiside andmine on võimas tööriist paremate tulemuste saavutamiseks. See ei ole imerelv, kui seda just õigesti ei kasuta. Traditsioonilise tagasiside asemel võiks pidada rohkem arendavaid vestlusi, mis keskenduksid töötajate nõrkustega tegelemise asemel hoopis tugevustele. Ära ei tohiks unustada sedagi, et vestlus vaataks tulevikku. Siinkohal on juhtidel abi coachingu tööriistadest, mis seavad esikohale inimese arengu, õpetavad seadma eesmärke, aitavad töötajatel ise lahendusteni jõuda jne.

Tunnustus on heade tulemuste eeldus, mitte tagajärg! Tunnustuse vajadus väljendab töötajate soovi austuse, lugupidamise, tänu, võimete ja saavutuste kiitmise järele. Uuringud kinnitavad, et 79% töötajatest lahkub töölt ebapiisava tunnustuse tõttu. “Hästi tehtud” ei maksa midagi. Kui see on öeldud siiralt, on sellest ainult võita. Igal juhul innustab igasugune tunnustus töötajaid suuremateks jõupingutusteks, mis omakorda tõstavad ettevõtte väärtust.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel