Ettevõtja rahatarkus: kust leida idufirma arendamiseks tuge ja rahastust? (S. Sillavee, Startup Estonia turundus- ja partnerlusjuht)

Suurt rolli meie startup-ökosüsteemi arendamisel mängivad sektoris tegutsevad tugiorganisatsioonid ja teenusepakkujad, kes toetavad meie idufirmade jätkuvat arengut. 2018. aasta lõpul kaardistasime selliseid organisatsioone kokku 103. Eestis tegutseb hinnanguliselt 550 iduettevõtet, seega on iga viie idu kohta üks tugiorganisatsioon.

Üritustelt saab väärt kontakte ja vahetut tagasisidet. 2018. aastal toimus Eestis kokku 501 üritust, mis olid suunatud idufirmadele. Üritustel osalemine on hea viis testida enda ideid, kohtuda potentsiaalsete koostööpartnerite, investorite ning miks mitte ka tegeleda endale tööjõu värbamisega (või saada ise värvatud). Eesti startup-ökosüsteem on maailmas tuntud enda avatuse poolest ning üritustel osalemise teel on sellest lihtne aimu saada. Suurematest üritustest tasuks kindlasti osaleda Eesti tehnoloogiakonverentside lipulaeval Latitude59 ning Baltimaade suurimal ärifestivalil sTARTUP Day. Spetsiifilisemate teemadega nagu tehisintellekt tegeletakse konverentsil NorthStar AI ning tootearenduse- ja disainiga konverentsil Refresh. Hea formaat kus nädalavahetuse jooksul enda ideede toimimist testida on häkaton. See on fokusseeritud rühmatöö formaat, kus eri valdkondliku tausta ja kogemusega inimesed kogunevad, et leida lühikese aja jooksul, intensiivselt panustades lahendus mõnele rühma liikmeid huvitavale olulisele probleemile. Eesti tuntum häkatonisari on Garage48, mis on korraldanud häkatone rohkem kui 20 riigis.

Kiirendid aitavad arendada tooteid või teenuseid ning saada tipptasemel nõustamist. Enda ideede edasiarendamiseks tegutsevad Eestis mitmed kiirendid. Kiirendid on kindla kestvusega (tavaliselt 3 kuud) programmid, mille käigus nõustatakse tiime ning antakse neile prototüübi valmistamiseks ka rahalist toetust. Raha jagatakse tiimidele reeglina ettevõtte osaluse vastu. Üks staažikamaid Eestis tegutsevaid kiirendeid on Startup Wise Guys, mille fookus on toodete arendamine ja müümine ärikliendile. Startup Wise Guys’il on hetkel käimas kiirendiprogrammid järgmistes valdkondades: küberturve, finantstehnoloogia ja tarkvara teenusena. Spetsiifilisemate teemadega tegelevad Eestis veel mitmed kiirendid: ClimateLaunchpad Estonia, mis ootab kandideerima rohetehnoloogia idufirmasid, Elevator Startups, mis on kuuekuuline programm tehnoloogiabaasil loovettevõtetele ning Storytek ootab kiirendisse innovaatilisi meediavaldkonna idufirmasid.

Pikemaajalist tuge ja mentorlust pakuvad valdkondlikud inkubatsiooniprogrammid. Lisaks kiirenditele tegutsevad Eestis ka mitmed inkubatsiooniprogrammid, mis pakuvad idufirmadele nõu ja tuge pikema perioodi jooksul, pakkudes tiimidele tööruume, mentorlust ja korraldades neile üritusi. Erinevalt kiirenditest on inkubaatorid enamasti kuutasupõhised. Eesti kõige tuntum inkubaator on Tehnopol Startup Inkubaator, mille on läbinud 220 ettevõtet ning mille fookusvaldkondadeks on IKT ning rohe- ja tervisetehnoloogiad. Tallinna Loomeikubaatori kliendiks on peamiselt loomeettevõtted, kuid ka tehnoloogiavaldkondade ettevõtted, kelle tooted on seotud loomemajandusega. Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Estonia) aitab edendada kosmosega seotud äriideid, pakkudes neile tehnilist tuge ja ärinõustamist.

Lisaks eelmainitule leidub Eestis ka mitmeid rahastusvõimalusi, mis on mõeldud spetsiifiliselt idufirmadele. Eesti äriingleid ühendab Eesti Äriinglite Võrgustik (EstBAN), kuhu kuuluvad investeerimishuvilised ettevõtjad Eestist ja lähiriikidest, kes ei pelga paigutada kapitali valdkonda, kus riskid aga seetõttu ka võimalik tootlus, on suured – nt iduettevõtetesse. Erinevas arengufaasis ettevõtete rahastamist jätkavad ka KredExi osalusega fondifondist Balti Innovatsioonifond (BIF) investeeringu saanud viis era- ja riskikapitalifondi (BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund, Karma Ventures Fund I, BaltCap Growth Fund). Samuti KredExi osalusega varajase faasi riskikapitali pakkuvast fondifondist EstFund investeeringu saanud äriinglitega kaasinvesteerimise fond United Angels Co-Investment Fund I ja uuenduslikesse varajase faasi ettevõtetesse riskikapitaliinvesteeringuid tegev Tera Ventures Fund II. Ühtekokku jõuab BIFi ja EstFundi toel piirkonna ettevõteteni umbes 560 mln eurot era- ja riskikapitaliinvesteeringuid. Lisaks jätkuvad ettevalmistused Balti Innovatsioonifond II asutamiseks, mis peaks tegevust alustama veel sel aastal. Eelmisel aastal alustas tegevust ka KredExi tütarettevõte SmartCap osalusega varajase faasi riskiinvesteeringute fond Superangel.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.