Ettevõtja rahatarkus: kuidas leida raha kiiresti kasvavale ettevõttele? Osa I (Robert Jäger)

“Läti looduskosmeetika tootja aktsia hind tõusis esimesel börsipäeval 25%!” Just sellise pealkirja võisime leida ajakirjandusest kui Riia börsi alternatiivturul tegi debüüdi Madara Cosmetics.

Otsus börsile minna võeti vastu eesmärgiga jätkata äri senises tempos arendamist, keskendudes kasvule välisturgudel. 2016. aastal ulatus ettevõtte käive 5,5 miljoni euroni ja 2017. aasta lõpuks prognoositakse käibe kasvuks omakorda 30%. Ettevõtte börsile tulekule eelnes edukas aktsiate avalik pakkumine Eestis ning Lätis. Seejuures märgiti aktsiapakkumine 2,6-kordselt üle.

Ülalmainitud positiivne stsenaarium sai Madara jaoks võimalikuks tänu alternatiivturu, NasdaqFirst North’i olemasolule. Kuid mida kujutab endast First North tegelikult – milles seisneb selle erinevus võrreldes reguleeritud turuga? Miks on kasulik börsile sisenemiseks kaaluda esmase variandina alternatiivturgu ning kui palju piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest seda võimalust kasutanud on?

Reguleeritud turg vs First North

First North tegutseb Põhja- ja Baltimaades paralleelselt reguleeritud turuga, kuid tal puudub viimase õiguslik staatus. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega turul kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First North’i reglemendis sätestatuid. Lühidalt öeldes on tegemist börsi n-ö light-versiooniga – First North võimaldab ettevõttel pääseda ligi kõigile avaliku turu eelistele, pakkudes samal ajal lihtsat ning väikese ajakuluga turuletulekut. Seega on First North’i näol tegemist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele loodud kasvuturuga.

Investoritele pakub First North täiendavaid investeerimisvõimalusi. Olles osa Nasdaqist, on First North neile tuttav ning usaldusväärne. Alternatiivturule on kõigil börsi liikmetel – sh pankadel, institutsionaalsetel investoritel ja online-maakleritel – samasugune ligipääs nagu reguleeritud turule.

Milliseid ettevõtteid First North’il noteeritakse?

Alternatiivturg on jaotatud kaheks: First North Baltic ja First North Nordic. Nende turgude nimekirjas on kokku üle 300 ettevõtte, millest lõviosa moodustavad Põhjamaised. Baltimaades on First North’i kaudu oma aktsiaid emiteerinud näiteks järgnevad, eri valdkondi esindavad ettevõtted: Linda Nektar, East West Agro, Baltic Telecom ja K2 LT.

Viiest viimati börsil noteeritud ettevõttest neli kuuluvad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulka ning kolm neist on alustanud just First North’il. Alternatiivturul alustavad ettevõtted (võrreldes näiteks paljude idufirmade platvormidega) on läbipaistvamad ning pälvivad seetõttu investoritelt suurema usalduse.

First North sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovist kiiresti areneda, vajavad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks, konkurentide edestamiseks või teiste ettevõtete ülevõtmiseks. Samuti ka pereettevõtetele, kes plaanivad juhtkonnas või omanikeringis põlvkonnavahetust või näiteks nendele, kellel on plaanis oma aktsiaid järgmise sammuna noteerida juba reguleeritud turul.

Millest võiks alustada ning milline on protsessiga kaasnev positiivne mõju?

Iga kauplemist alustada sooviv ettevõte peab esimese sammuna sõlmima lepingu nõustajaga, kes omakorda on börsiga lepingulises suhtes. Nõustaja hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas First North’i reeglitega ning informeerib reeglite rikkumise korral börsi. Nõustajaks võib olla näiteks finantsnõustamise- ja raamatupidamisettevõte või investeerimispank, kes aitab ettevõtet alternatiivturul kauplemisele võtmise osas ja toetab teda kogu protsessi vältel.

Lisaks võimalusele suurendada ettevõtte investorite baasi ning seeläbi kaasata kasvuks lisakapitali, saab ettevõte börsi kvaliteedimärgi, mis toetab äritegevust ning mõjub atraktiivselt ka kvalifitseeritud tööjõule. Samuti võimaldab see luua töötajatele efektiivse optsiooni-/osalusprogrammi ning omanikele omakorda väljumisvõimaluse. Samuti aitab noteerimine välja selgitada ettevõtte turuhinna ning tõsta selle toodete ning teenuste tuntust.

Teatepulk Eestile?

Põhjamaades on First North end juba tõestanud ning muutunud hüppelauaks nii ambitsioonikatele ettevõtetele kui ka investoritele. Jääb vaid loota, et Läti ettevõtte initsiatiivi eeskujul kasutavad alternatiivturul noteerimise võimalust edaspidi ka perspektiivikad Eesti ettevõtted, lõigates kasu First North’i meie piirkonnas veel realiseerimata potentsiaalist ning pannes seeläbi aluse uuteks edulugudeks juba reguleeritud turul.

Madara Cosmetics tegevjuht Uldis Iltners võtab oma kogemuse First North’iga kokku järgnevalt: “Kogu avaliku pakkumise protsess andis meile kindlustunde, et liigume õiges suunas ning oleme pööramas ettevõtte arengus uut lehekülge. See samm aitab meil kiiremini ellu viia uut strateegiat, saavutada eesmärke ning seda veelgi kõrgemal tasemel. Ootame põnevusega, millist väärtust meie uued investorid ettevõtte tegevusele loovad.“

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.