Ettevõtja rahatarkus: kuidas leida õige ettevõte ülevõtmiseks? (Valeria Stulova)

Ettevõtted laienevad erinevalt, eri tempos ja suundades. Kui orgaaniline kasv on mingil põhjusel piiratud, võivad ettevõtjad otsida kasvu teiste ettevõtete ülevõtmiste teel. Ülevõtmine on teise ettevõtte omandamine, eesmärgiga integreerida see oma struktuuri ja realiseerida täiendavat väärtust. Loogika on lihtne: 1 + 1 peab andma 2,5 või rohkem. Kuidas aga leida see õige? See ettevõte, mille ülevõtmine toob korraliku väärtuse kasvu?

Ostetava objekti leidmine ei ole lihtne ja väga harva tuleb objekt Sinu juurde ise. Pead hoidma silmad-kõrvad lahti, aktiivselt otsima informatsiooni ja analüüsima selle teatud kriteeriumitest lähtuvalt.

Kõige tähtsam küsimus seejuures on miks – miks Sa tahad ülevõtmist teostada? Kas eesmärgiks on turuosa kasv, mis oma müüki suurendades pole võimalik? Või hoopiski uuele turule sisenemine läbi tuntud brändi ostmise? Kas otsid tugevat ettevõtet, mis jääb tegutsema eraldiseisvalt? Või tahad suurendada oma müüki, koondades tootmised ühe katuse alla?

Valikukriteeriumeid võib olla palju, toon siinkohal mõned näited:

  • Geograafia – kus peaks ostetav ettevõte tegutsema?
  • Finantsseis – mis peaks olema ostukandidaadi müügikäive, varade suurus, kapitali struktuur?
  • Tegevuse ja strateegia sarnasus – kas otsid sünergiaid tuginedes ettevõtete sarnasusele või soovid mitmekesistada riske ning täiendada oma tegevust uue valdkonnaga?

Lisaks pööratakse tihti tähelepanu ettevõtte töötajaskonnale, eriti juhtkonnale ja selle võimekusele, ettevõtte ajaloole ja mainele, kaupade ja teenuste valikule, kliendiportfellile. Nt pakub omandajale kindlustunnet kui ettevõttel on pikad lepingud klientidega, tugev meeskond ja tugev kaubamärk, mida tuntakse sihtturul.

Kohe tekib küsimus – kuidas sellist infot leida? Kes pääseb sellele ligi ja kuidas seda töödelda?

Esialgse ja üldise info saab kenasti kätte avalikest allikatest nagu avalikud registrid ja internet, lisaks kasutatakse tihti spetsiifilisemaid allikaid nagu messid ja ettevõtete liitude statistika. Kaasates konsultante saab läbi viia intervjuud, kas ettevõtte endaga või selle konkurentide ja koostööpartneritega.

Tavaline protseduur näeb ette, et paika pandud kriteeriumist lähtuvalt tekitatakse pikk nimekiri võimalikest ostu kandidaatidest. Seejärel saab valikut kitsendada eri filtrite rakendamise abil – näiteks eelkõige oma brändiga või tugeva allhanke fookusega ettevõtted, eelistades suuremaid tehinguid, teatud regioone jms.

Ja mingil hetkel jõuab kätte kõige põnevam osa – esimesed kohtumised võimalike ostetavate ettevõtetega. Väga tihti on suureks üllatuseks see. kui paljud on dialoogiks avatud, mis muidugi ei garanteeri, et tehing toimuma saab. Läbirääkimised annavad võimaluse koguda täiendavaid andmeid ja saada aimu ettevõtte kultuurist– otsustamaks, kas alustada formaalse osaga ehk ettevõtte ülevõtmisega.

Aga ei kohtumised ega läbirääkimised ei kohusta veel tehinguks, mõlemad pooled saavad soovi korral lõpetada läbirääkimised nendele sobival ajal. Sest lõppkokkuvõttes otsivad tehingust väärtust nii olemasolevad omanikud kui ka uued.

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.