Ettevõtja rahatarkus: Kredexi tööks on lahendada olukorrad, kus ettevõttel puuduvad tagatised (L. Kütt, KredEx)

Ettevõtte loomiseks või laiendamiseks on erinevaid võimalusi, kuid sellega kaasneb ka riske ja väljakutseid. Üks suur väljakutse on idee teostamiseks vajaliku rahastuse leidmine. Sageli ei saa kiiresti arenevad, väikesed ja alustavad ettevõtted pangast laenu, kuna neil puudub vajalik tagatis või on nende äriidee väga uudne ja seega kõrgema riskiga. Tihti annavad aga just need ettevõtted innovatsioonile hoogu ja loovad töökohti. Baltimaades on koguni 80% töökohtadest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Sestap on hädavajalik luua tingimused, et sellised ettevõtted saaksid areneda ja kasvada ning luua innovaatilisi tooteid ja teenuseid.

Kredexi roll finantsturul ongi eelkõige selliste turutõrgete lahendamine, kus ettevõttel puuduvad tagatised. Teeme koostööd kõigi finantsturu osalistega sh kõikide pankadega Eestis. Erinevates arengufaasides ettevõtete rahastamisvajadused on küllalt erinevad. Sestap tuleb kasuks teada nende tausta ja kasutuskohti.

Stardilaen annab hea starditõuke. Kredexi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Laenukäenduse abil saavad rahastatud kõik enamlaevinud rahastamismured. Lisaks tööstuslaenule aitab Kredex rahastada tööstusettevõtteid käendades pankade poolt väljastatavaid laene ja pangagarantiisid ning liisinguandjate poolt pakutavat liisingfinantseerimist. Kredexi laenukäendus on abiks eelkõige ettevõtetele, kes soovivad kaasata võõrfinantseerimist, kuid kel puuduvad piisavad tagatised, tegutsemisajalugu või omafinantseering. Käendus on kuni 80% laenust, liisingust ja pangagarantiist, kuid mitte rohkem kui 5 miljonit eurot. Laenusummale piirangut ei ole.

Laenukäenduse näide:

* Pangagarantii taotlejaks oli kiiresti arenev puitmajatootja

* Sektoris levinud praktika kohaselt tasuvad ostjad majade eest osaliselt ettemaksuna. Vastu soovitakse saada ettemaksugarantiid

* Ettemaksugarantii väljastas garantii taotleja kodupank, lisatagatisena kasutati Kredexi käendust 80% ulatuses garantii summast

Tööstuslaen võimaldab paindlikkust. Otseselt vaid tööstusettevõtetele on suunatud Kredexi tööstuslaen, mille abil saab rahastada tehnoloogia soetamist ja sellega kaasnevaid investeeringuid. Kui varasemalt hõlmas see vaid masinate ja seadmete soetamist, siis sellest aastast saab tööstuslaenu kasutada ka investeeringuteks laiemalt, näiteks tarkvara juurutamiseks või inimeste koolitamiseks. Muudatuste ajendiks oli tööstusettevõtjate tagasiside ja turuolukorra analüüs.

Tööstuslaenu näol on tegemist allutatud laenuga ja see aitab, kui investeeringu tegemiseks kasutatakse pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal puudub kapital nõutava omafinantseeringu tegemiseks. Tööstuslaenu summaks on kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 40% finantseeritava projekti maksumusest. Tööstuslaenu eelisteks on väga pikk maksepuhkus, madal intress ja see, et tööstuslaenu puhul ei nõuta ettevõttelt üldjuhul tagatist.

Tööstuslaenu näide:

* Laenusaajaks oli kiiresti arenev metallitööstusettevõte

* Ostis tootmisseadme maksumusega 800 000 eurot, sellest 20% finantseeriti Kredexi tööstuslaenuga, 70% liisinguga ja 10% on ettevõtte omafinantseering (saaks finantseerida ka nii, et Kredexi osa on näiteks 30%, liisingu osa 70% ja ettevõtte omafinantseering on 0%)

* Liisingu intress on 6 kuu Euribor + 2,45% aastas, Kredexi tööstuslaenu intress on täpselt sama

* Liisingu tähtaeg on 88 kuud, sh maksepuhkus 4 kuud. Kredexi tööstuslaenu tähtaeg on 111 kuud, sh maksepuhkus 88 kuud

* Liisingu tagatiseks on ostetav seade, tööstuslaenu puhul tagatist ei nõutud

Eksportivatele tööstusettevõtetele pakub Kredex ekspordilaenu. See võimaldab välisostjal tasuda Eestis toodetud kauba eest pikema perioodi jooksul ja rahastada Eesti ettevõttel selle kauba tootmist. Ekspordilaenu puhul saab müüja raha kätte kauba üleandmisel ostjale, edasi tegeleb ostjaga KredEx. Laenuperioodiks on 2 kuni 10 aastat ja laenusummaks üldjuhul kuni 3 mln eurot välisostja kohta.

Ekspordilaenu näide:

* Laenusaajaks oli laevatootja

* Ettevõte projekteeris ja ehitas laeva, mis tarniti välisriiki

* Ekspordilaenuga finantseeriti osaliselt laeva tootmist ning võimaldati ostjal tasuda laeva eest 2 aasta jooksul

Tööstusettevõtetele, kes soovivad end kaitsta ostjate võimalike makseraskuste vastu, pakub Kredex krediidikindlustust. Teenus sobib ettevõtetele, kes võimaldavad ostjatele arvete tasumisel maksetähtaega. Kindlustusega võib katta ettevõtte kogu müügi või müügi kokkulepitud ekspordi sihtriikidesse.

Oluline on küsida. Kui Sul on mõtteid ettevõtlusega alustamisest või tahad oma olemasolevat ettevõtet laiendada, siis selleks vajaliku rahastuse saab pankade ja Kredexi koostöös. Kindlasti tuleb hoolikalt läbi mõelda oma ettevõtte äriplaan, et tekiks piisav rahavoog mis võimaldaks võetavaid laenukohustusi teenindada. Ka siin oskavad pankade kliendihaldurid nõu anda.

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel