Ettevõtja rahatarkus: kas kasvada või mitte? Ühe äri lugu (Aare Tammemäe)

Kohtasin üht väikeettevõtjat, kes tähistas oma tegevuse esimest aastapäeva. Tegemist on ühe töötajaga väikeäriga, mis tegutseb toiduainete tööstuse vallas. Väikeettevõtjal on siiani läinud päris hästi, tarbijaskond laieneb jõudsalt, turg on tooted hästi vastu võtnud ning suuremad poeketid soovivad nende tooteid riiulitel näha. Kuid väikeettevõtja kurtis, et järgmiseks arengusammuks on vaja teha uusi investeeringuid, mis tähendaks tema jaoks suuremate riskide võtmist ning ta ei ole kindel investeeringu tasuvusajas.

Alguses tundus küsimus minu jaoks pisut liiga elementaarne. Sisuliselt peaks ettevõtja tegema Excelis arvutused ära – tuleks prognoosida vajaminevad investeeringud, tulud, kulud ja leida vaba rahavoog ettevõttele, mida tänasesse päeva diskonteerides saakski teada, kas tasub uus arenguhüpe teostada või mitte.

Kuid siis mõistsin selle küsimuse sügavamat sisu. Selle tubli ettevõtja jaoks on tegemist kompleksse küsimusega.

  1. Mis on ettevõtja enda motivatsioon? Kas ma tahan suureks kasvada?
  2. Kas ma suudan juhtida suuremat meeskonda?
  3. Millised oskused on mul endal olemas ning mis kompetentse/inimesi ma pean juurde hankima/leidma?
  4. Kust ma leian tööks vajalikud inimesed?
  5. Kuidas finantseerida tegevust nii, et ma ei sea ohtu oma tuleviku ja laste heaolu?

Ettevõtja enda tahtest või motivatsioonist kõik algabki. Üheks valikuks on jääda väike- ehk elustiiliäri juurde. Loomulikult võib sama moodi rahulikult tiksudes jääda hoopistükkis oma klientidest ja turust ilma, kuid paljude ettevõtjate jaoks sobib väiksemas meeskonnas ja oma koduseinte toel toimetamine kõige paremini. Ei hüpata nö üle oma varju.

Kui aga teadmisi ja kogemusi on kogunenud juba piisavalt, siis tasub mõelda järgmiste arengusammude ehk ettevõtte kasvatamise peale. Sest paigalseis on tagasiminek nagu ütlevad klassikud.

Mida tähendab ettevõtte kasvatamine? Kas müüa rohkem, investeerida rohkem, leida uusi koostööpartnereid, laiendada tootevalikut vms? Kasv on põhiline, mida omanikuna nõuad ettevõtte juhtkonnalt ja see omakorda töötajatelt. Kasv ning kasum. Stabiilne kasv ja stabiilne kasum on jätkusuutliku ettevõtte põhinäitaja. Nii et kõik koos kasvama! Kuidas?

Laias laastus on kaks võimalust: orgaaniline kasv läbi ettevõtte sisemiste investeeringute või ülevõtmised ehk teiste ettevõtte ost.

Uued ärimudelid ja internet ning selle tehnoloogilised võimalused on paljudele ettevõtetele väga positiivselt mõjunud. Selle kaasabil on võimalik saavutada suurem mastaabiefekt – liikuda lihtsamini uutele turgudele või jõuda uute kliendigruppide juurde, saada kiiret tagasisidet oma teenustele jne. Seega orgaaniline kasvamine on tänapäeval ettevõtja kindel valik. Seda enam, et nii kasvades saab tasapisi kasvatada oma meeskonna kompetentsi ilma, et peaks võtma liigseid riske.

Kasvu jaoks on vaja tagada ka finantseerimine. Lisaks traditsioonilisele pangalaenule on Eestis kiiresti kasvanud alternatiivsed rahastamismudelid, milleks on ühisrahastusplatvormid nagu Fundwise, Funderbeam jt. Saadaval on erinevad faktooringutoodetele spetsialiseerunud finantseerimisasutused, mis aitavad parandada oluliselt ettevõtjate käibekapitali defitsiiti. Võimalik on kaasata ka riskikapitali investorid, nagu näiteks BaltCap, Livonia jt.

Ettevõtte kasvatamine läbi ülevõtmiste ja omandamiste on kindlasti kõige kiirem ja mõnes mõttes kindlam viis kiiresti kasvada. Aga omandamistehingud tihtipeale ebaõnnestuvad ning neid tuleks kindlasti rohkem ette valmistada kui tavapäraseid juhtimisotsuste tegemist. Ning kasutada vähem emotsioone.

Iga omandamise eesmärgiks peaks olema majandusliku väärtuse ehk kasumi loomine. Kui väikeettevõtja puhul on motiiviks enamasti kohene kasumi teenimine, siis keeruliste omandamise tehingute puhul võib loodava lisaväärtuse rahaline ekvivalent olla ebamäärasem või see realiseerub alles pikema perioodi möödudes.

Sageli tehakse tehinguid aga muudel ajenditel ning tagantjärele on huvitav analüüsida ebaõnnestumise seoseid tehingu tegelike põhjustega.

Statistika ütleb, et üle poolte omandamistehingutest ebaõnnestub – kas ei saavutata seatud eesmärke või hoopistükkis suundutakse pankroti suunas. Nii et ühinemine on kiire ja kindel viis kasvamiseks, aga oht ebaõnnestuda on suur kui ei panustata piisavalt ettevalmistusse ning kaldutakse emotsioonidesse.

Mida ma soovitaksin sellele ettevõtjale, kes seisab dilemma ees – kasvada või jätkata äri väiksemate sammudega. Minu soovitus on kuulda oma sisemist mina – kui on tahtmist ja jaksu järgmised 5-10 aastat panustada igapäevaselt (ja õhtuselt) töö tegemisse, siis võiks minna kasvu teed.

Kindlasti tasub konsulteerida ja nõu küsida erinevate sõprade ja tuttavate käest, kes töötavad finantsnõustajate ja ärikonsultantidena, milliseid karisid tuleb vältida ning kuidas paremini kõigeks valmis olla. Kes ei riski, see šampust ei joo. Nii lihtne see ongi.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

 

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.