Ettevõtja rahatarkus: Investori kaasamine ettevõttesse – kuidas see käib ja mida ta vastu tahab saada?

Dünaamiline ärikeskkond esitab ettevõtetele pea iga päev uusi väljakutseid ja loob ennenägematuid võimalusi. Mõnikord on need võimalused aga ajast ees – ettevõttel on tugevat potentsiaali ja tahtmist saavutada kõrgeid eesmärke, aga raha uute ideede teostamiseks napib. Mida sellises olukorras teha? Täiendava kapitali kaasamise võimalusi on palju ning üks nendest on investori kaasamine äriarengu kaasrahastamiseks.

Mida see tähendab? Üks ettevõte või eraisik, kes usub sinu ettevõttesse ja ideesse, on valmis panustama rahaliselt, aga mõnikord lisaks ka oma kogemuste, teadmiste ja kontaktidega. See võib olla sinu klient, koostööpartner või keegi kolmas, kes otsib võimalusi oma raha kasvatamiseks.

Mida investor ettevõttele pakub?

Eelkõige raha sinu ettevõtte arengusse. Vorm ja tingimused on kokkuleppelised ja alati sõltuvad ettevõtte hetkeseisust ja kasvuambitsiooni riskitasemest. Laias laastus võib investoreid jagada kaheks – laenuinvestor, kes annab sinu ettevõttele krediiti (kusjuures laen võib olla vormistatud hoopiski väärtpaberi ehk võlakirjana) sooviga teenida selle pealt kokkulepitud intressi või omakapitali investor, kes annab raha, saades vastu osaluse sinu ettevõttes. On olemas ka vahepealsed instrumendid, kus lisaks intressile lepitakse kokku täiendavas preemias, laiendatud õigustes vms, kuid neid kasutatakse oluliselt vähem. Omakapitali investor võib lisaks rahalistele vahenditele aidata arengule kaasa ka oma erialase kompetentsiga, pakkudes abi uutele turgudele sisenemisel, strateegia arendamisel ja edasise kasvu toetamisel. Klassikaline näide on riskikapitali fond investorina, kes tihtipeale fokuseerib mõnele konkreetsele ärisegmendile, saavutamaks sügavaid teadmisi ja toetades selle kompetentsiga ettevõtteid, millesse investeerib.

Mida investor vastu tahab saada?

Võetud riskile vastavat tootlust ehk saada tagasi oma raha koos täiendava preemia intressi või dividendi ja/või väärtuse kasvuga. Laenuinvestori puhul lepitakse tingimustes kokku enne lepingu sõlmimist, omakapitali investori puhul võib see olla paindlikum. Näiteks kui eesmärgiks on ettevõtte kiire arendamine ja müük teatud aja pärast, siis võib juhtuda ka see, et kui see hetk kätte jõuab on turuolukord müügiks ebasoodne. Seetõttu räägitakse pigem omakapitali investori puhul erinevatest stsenaariumitest, mis käivituvad sõltuvalt konkreetsest olukorrast.

Millist infot investor otsuse tegemiseks vajab?

Piisavalt palju veendumaks, et sinu ettevõte ja idee on kõrge potentsiaaliga ning sul on õige meeskond selle idee realiseerimiseks. Seda infot tuleb jagada doseeritult ehk alustades üldisemast. Kui lähed investorit otsima, siis esimese etapi eesmärgiks peab olema sobivuse hinnang ehk kuivõrd sinu ettevõte ja konkreetne investor võiksid kokku sobida. Materjal peab andma täpselt niipalju infot, et investoril tekiksid edasised küsimused ehk soov sinuga kohtuda ja arutada täpsemalt. Kui tahad laiendada oma Lääne-Virumaa tootmist, siis piisab üldandmetest: praegune seis, eesmärgid, ruutmeetrid. Jooniste näitamine jääb hilisemasse etappi.

Kui esialgne huvi on olemas, kuidas edasi?

Kui esmane tutvustus on vilja kandnud ja oled leidnud huvitatud investori, siis edasine sõltub suures plaanis sellest, kas sinu ettevõtte vajab laenu või omakapitali. Laenu puhul on oluline tekitada piisav veendumus investoris, et ettevõte on tugev ja rahavood on võetava kohustuse teenindamiseks piisavad, tagatise väärtus on adekvaatne ja on olemas plaan B ehk tegevuskava, mida teha äri või tagatisvaraga plaani põrumise puhul. Omakapitali investor tuleb sinu kaasvõitlejaks ehk ta langeb samasse riskikategooriasse nagu sina ning seetõttu peavad tema teadmised ettevõttest, tootest, projektidest ja meeskonnast olema oluliselt sügavamad. Näiteks ei piisa talle juhtkonna tugevuse hindamiseks nende CV-de lugemisest. Ta tahab tutvuda lepingutega ja veenduda, et sees on konkurentsi vältimise klausel ning motivatsiooniskeem on õiglane. Sisuliselt peab ettevõtte omakapitali investori kaasamise puhul avama kõik raamatud ning näitama nii tugevaid kui nõrku külgi. Analüüs katab tavaliselt finantsaruandluse, juriidilised aspektid, tehnilised karakteristikuid, keskkonnateemad ja sõltuvalt ettevõtte spetsiifikast võib neid olla rohkem või vähem.

Mis edasi?

Kui investoriga on käed löödud, siis on oluline panna paiku edasised mängureeglid. Kõik investorid tahavad olla kaasatud, kas läbi tähtsamate otsuste kooskõlastamise, piirangute tegevuste suhtes või võttes enda kanda teatud juhtimisfunktsioonid (nt nõukogu liikmena). Kindlasti hakkavad kehtima ka raporteerimise nõuded ehk ettevõte on kohustatud esitama investorile regulaarselt informatsiooni ettevõtte käekäigu kohta ja seda tüüpiliselt kvartaalselt. Läbipaistvuse tagamine tähendab ka tähtsamate muutuste (vahetused juhtkonnas, vara võõrandamine, olulised investeeringud jms) kommunikeerimist. Laenu puhul juhindutakse koostöös laenulepinguga kehtestatud tingimustest. Omakapitali investori kaasamisel on tavapärane fikseerida kõik kokkulepped osanike vahelises lepingus (shareholder agreement), mis määrab, kes milliste otsuste eest vastutab, mis on ühises pädevuses ja millised tehingud vajavad kõigi osapoolte heakskiitu.

Mis on alternatiivid?

Kiire kasvuetapi puhul on kahjuks raha leidmise võimaluste ring piiratud. Pangad eelistavad stabiilseid ja kindla ajalooga ettevõtteid. Kasvulugudega ei soovi nad tegeleda, sest kasvuperioodil rikub ettevõte panga poolt kehtestavad tingimused võlakoormuse suuruse osas. Börs on suurtele ettevõtetele, kel suurem kasvuhüpe juba tehtud ja tüüpiline Eesti kasvuettevõte jõuab börsile mõelda alles hilisküpses eas. Kuigi investor tahab sinu ettevõtte kasvust tükikest saada ja pead olema valmis võitu jagama, siis tegelikuks alternatiiviks on kasvu ajatamine, mis võib tähendada intensiivsemat konkurentsi või koguni sellest loobumist! See ei ole just kõige parem variant.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.