Ettevõtja rahatarkus: ettevõtlus kui kallis hobi – kust saada raha? (Kristjan Petjärv)

Edukal ettevõttel on kaks alustala – inimesed ja raha. Sealjuures esimene sõltub tugevalt teisest, kuna hea meeskonna kaasamiseks on reeglina vaja piisavalt rahalisi vahendeid. Valdav osa edukatest ettevõtetest ei suuda kasvada vaid enda rahavoogudest ning vajavad täiendavat kastmist lisafinantseerimise abil.

Raha kaasamise aspektist võib ettevõtte elutsükli laias laastus jagada kolmeks: alustav ettevõte, kiires kasvufaasis ettevõte ning küps ettevõte.

Stardifaasis kaasatakse kapitali esimeste investeeringute tegemiseks, mis on vajalikud äri alustamiseks. Sellest lähtuvalt on raha leidmine kõige keerulisem, kuna võõrkapitali kättesaadavus on väga piiratud ning investeeringu ainsaks motivaatoriks on usk ettevõtte äriplaani ning inimestesse, kes seda läbi viivad. Seetõttu tuleb esimene rahasüst ettevõttesse tavaliselt enda kogutud säästudest ning sõpradelt ja tuttavatelt laenatud rahast.

Hea äriplaani ja veenmisoskuse abil on pärast esimesi samme võimalik hakata ka kaasama riskikapitali ning riigipoolseid stardi- ja ettevõtlustoetusi.

Lähtuvalt laialt kajastamist leidnud iduettevõtete edulugudest, nagu näiteks GrabCAD, Transferwise ja Cleveron on Eestis oluliselt paranenud riskikapitali kättesaadavus.

Ettevõtjal tasub ennast kurssi viia iduinvestorite katusorganisatsioonide tegevusega ning erinevate stardiabi programmidega. Küll aga tasub arvesse võtta, et riskikapitali hind on väga kallis ning sobib ettevõttele, kelle äriplaanis sisalduvad väga suured kasvuambitsioonid.

Vaid kõrge oodatav tootlus põhjendab riskikapitalisti jaoks algusfaasis ettevõttesse investeerimist, mil ebaõnnestumisega seotud risk on kõige suurem. Tasub ka meeles pidada, et alustavatele ettevõtetele on kättesaadavad pankade stardilaenud, ent reeglina nõuab pank ka vähemalt osaliselt juhatuse liikme isiklikku käendust.

Samuti on päris paljud tegevusalad ja äriplaanid panga jaoks välistatud.

Pärast stardifaasi peaks raha hakkama teenima raha, ehk ettevõtte rahavood toetama äritegevust. Suurimaks väljakutseks on aina kasvava käibe finantseerimine, mis nõuab investeeringuid põhivarasse ning käibekapitali. Kiire kasvutempo korral ei piisa selleks vaid äritegevusest teenitud vahenditest ning vaja on leida lisa.

Kuigi positiivne rahavoog on pangakontoris võlusõnaks, sõltub pangafinantseering suuresti sektorist ja vabadest tagatistest.

Lähtuvalt Eesti suhteliselt kontsentreeritud pangandussektorist on alternatiivsete finantseerimisallikate valik piiratud. Võimalikuks lahenduseks on väiksemad krediidiasutused, kes pakuvad nõrgemate tagatiste vastu krediidilimiiti, faktooringut ja muid laenutooteid.

Samuti on heaks variandiks finants- või strateegiliste investorite kaasamine ning sõltuvalt ettevõtte vajadustest võib finantseerimist kaaluda nii omakapitali, võõrkapitali kui ka millegi vahepealse, näiteks mezzanine-i näol.

Üheks vähem kasutatud võimaluseks on avalikkuselt kapitali kaasamine võlakirjaemissiooni või ühisrahastusplatvormi kaudu, mis aitab juba varakult kasvatada ettevõttele investorbaasi, mille najal finantseerida ka edaspidist kasvu. Alternatiivsed finantseerimisallikad võivad olla täienduseks pangafinantseeringule või seda asendada.

Kui ettevõte on jõudnud kiire kasvu perioodist välja, muutub ka kapitali kaasamine oluliselt lihtsamaks. Ettevõtte rahavood peaksid olema piisavalt suured, et katta kasvamiseks vajalikud investeeringud ning täiendava kapitali kaasamise vajadus tekib kas ühekordse suure investeeringu katteks või olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks.

Üldiselt on pankade uksed avatud ning põhiküsimuseks on pigem milline kapitali struktuur toetab ettevõtte arengut pikas perspektiivis.

Näiteks kasulik võib olla pangalaenuga välja finantseerida mõni senistest osanikest või vähendada võõrkapitali abil omavahendite osakaalu. Samuti on just selles faasis kõige aktuaalsem küsimus, et kas ettevõte peaks olema avalik ning kaasama kapitali finantsturgudelt. See võimaldab vähendada enda sõltuvust pangandussektorist ning kaasata passiivseid finantsinvestoreid, lisaks on finantsturgudelt kaasatud kapital paindlikum ning kohati ka odavam.

Üldiselt on Eesti pangad ja investorid hästi kapitaliseeritud ning hea äriplaan ei tohiks jääda raha taha. Küll aga on ettevõtetel tihti probleeme sobiva finantseerimisallika valikul ning laenuotsuseid tehakse vaid intressikulust lähtuvalt.

Tegelikult on intressist olulisem, kuidas kaasatud kapital toetab ettevõtte pikaajalist strateegiat ning siinkohal tasuks aktiivsemalt kaaluda alternatiivseid võimalusi.

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkuse rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.