Ettevõtja rahatarkus: eksportiva ettevõtte toetusvõimalused – vähem, aga paremini! (Tanel Rebane, EASi ettevõtluse keskuse direktor)

Eesti ettevõtted on saanud viimasel 15 aastal EASist ja teistest asutustest kümneid erinevaid toetuseid sadade miljonite eurode väärtuses. Mõni aeg tagasi oli levinud kuvand, et ettevõtja ei saagi muud moodi olla, kui igaks projektiks toetust ei küsi. Suur toetusvõimaluste hulk võis tõepoolest sellise tunde tekitada, kuid tänaseks on olukord teistsugune. Võimalusi on vähem aga olemasolevad toetused on varasemast palju paremad, aidates ettevõtjaid just seal, kus abi kõige rohkem vaja.

Eksportivad ettevõtted ja nende käekäik on Eesti majanduse peamine alus, eksport moodustab 4/5 Eesti majanduse kogutoodangust. Nad on nagu majakad, mida igapäevaselt ei märka, aga kui neid enam ei ole, siis on häda kiire tulema. Ekspordi läbi saadavad eurod on peamised, mis Eestile rikkust juurde toovad. Seega panustab EAS peaasjalikult nende ettevõtete vajadustele. EAS pakub eksportivatele ettevõtetele nelja peamist toetusvõimalust: välismessitoetust, tootearendustoetust, digitaliseerimise diagnostika toetust ning osalemist arenguprogrammis.

Ettevõte on nii tugev, kui on tema väärtuspakkumine oma kliendile. See tähendab, et ettevõttel peab olema olemas väga hea toode või teenus, müük, kasutajakogemus, järelteenindus jne. Ühesõnaga ettevõtete areng on tervik ja ei saa olla nii, et kui tegelen müügiga, siis tuleb kõik muu iseenesest. Kui klient ikkagi ei taha toodet või teenust, siis ühe asja parandamisest ei piisa. Seega on ka EASil üks toetus, mida võib pidada tervikuks.

Arenguprogramm pikaajaliste plaanide jaoks

Ettevõtte arenguprogrammi kaasabil saab ettevõte realiseerida oma pikaajalisi läbimõeldud plaane. Koos kliendihalduri, diagnostiku ja mentori abiga paneb iga ettevõte enda jaoks kõige sobivama tee paika ning saab nende eesmärkide saavutamiseks ka rahalise toetuse, mis võib olla maksimaalselt pool miljonit eurot. Selle toetuse abil saab ettevõte teha mitmeid erinevaid tegevusi nagu näiteks personali arendamine, talentide palkamine, protsesside lihvimine, müügile ja turundusele panustamine, tootearendusega tegelemine ning erinevate seadmete soetamine. Hetkel aitab EAS arenguprogrammi raames juba rohkem kui 100 ettevõtet, kes oma ambitsioone selle toetusega ellu viivad.

Järgmised kolm toetust on loodud ühe konkreetse tegevuse rahastamiseks. Välismessitoetus on mõeldud valdkondlikel messidel osalemiseks. Ettevõtete üks võimalik uute klientide leidmise viis on osaleda erinevatel rahvusvahelistel erialamessidel. Neid toimub praktiliselt igal pool maailmas ja aasta jooksul on neid sadu kui mitte tuhandeid. Kuna õigete väliskontaktide leidmiseks on tarvis olla õigel hetkel õiges kohas, siis on hästi valitud mess kindlasti parem, kui heinakuhjast nõela otsimine. Siin tulebki appi välismessitoetus, mille abil saab eelkõige messipinna finantseerimiseks toetust taotleda. Maksimaalne toetuse summa on 50 000 eurot.

Eesti pole odava tootmise koht

Tootearendustoetus ja digitaliseerimise diagnostika toetus on peatselt avanevad uued toetused. Hetkel on paljudel ettevõtetel küsimus, et kas see, mida ma täna oma klientidele müün, on ka see, mis mulle viie aasta pärast leiva lauale toob. Kuna igasugused hinnad on kiiresti tõusnud, siis ei ole Eesti enam ammu odav koht tootmiseks. Järelikult peab tõusma ka toote või teenuse hind.

Tootearendus on ettevõtete jaoks kallis ja ajamahukas ettevõtmine. Investeerida tuleb raha, mis on igapäevase tööga teenitud ja kunagi ei saa anda kindlust, et see investeering õnnestub ehk omakorda uut raha sisse tooma hakkab. Tootearenduse riskide jagamiseks ja selleks, et julgustada ettevõtteid seda teed ette võtma, hakkabki EAS pakkuma uut tootearenduse toetust. Toetus avaneb selle aasta sügisel ja siis tuleb selle kohta ka rohkem infot.

Digitaliseerimine vajab investeeringut ja teadmisi

Digitaliseerimine tähendab digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutamist tulu kasvatamiseks. Pikas plaanis tähendab see digitaalse ärikeskkonna loomist. Eesti on hetkel madala tööstuse digitaliseerimise tasemega riik ja see paistab välja ka meie efektiivsusnäitajatest. Kuna olukord tööturul on selline, kus väga head spetsialisti on aina keerulisem leida ja tööjõu hind on muutunud ka oluliselt kallimaks, siis peavad ettevõtted vaatama oma protsessidele peale ja leidma viise, kuidas protsesse optimeerida, näiteks just läbi digitaliseerimise. See vajab taaskord investeeringuid, aga ka teadmisi. Selleks, et ettevõtted saaksid nii ettevõtte välist oskust kui ka abi kulude kompenseerimiseks, toob EAS peatselt välja digitaliseerimise diagnostika toetuse. Selle abil saab iga ettevõte eksperthinnangu oma digitaliseerituse tasemele, aga ka soovitused järgmisteks sammudeks.

Kokkuvõttes on peatselt eksportivatel ettevõtetel neli toetusvõimalust, mis igaüks lahendab sihitult ettevõtete jaoks hetkel aktuaalseid probleeme. Nende vahel orienteerumine ei ole EASi kliendihalduri abiga ülemäära keeruline ja ettevõtted saavad konkreetse abi järgmiste unistuste ellu viimiseks.

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel