Ettevõtja rahatarkus: Admiral Marketsi kõrge intressiga võlakirjad on kaalutletud otsus (Sergei Bogatenkov, Admiral Markets Group)

Viimastel nädalatel on meie kliendid ning koostööpartnerid küsinud, miks otsustasime kapitaliturgudelt lisavahendeid kaasata ning investoritele kõrget intressi pakkuda. Admiral Markets AS-i eduloo üheks alustalaks on alati olnud meie hea kapitaliseeritus ning otsus täiendavate vahendite kaasamiseks tuli paljudele üllatusena.

Kauplemisteenuste pakkumine on rangelt reguleeritud valdkond ning meie grupis on Eesti, Suurbritannia, Kürpose ning Austraalia investeerimisühingu litsentsiga ettevõtted, mille tegevust kontrollib kohalik finantsjärelvalve.

Valdav osa grupi varadest on Eesti Finantsinspektsiooni poolt reguleeritud äriühingus Admiral Markets AS, kes tegutseb peamise likviidsuspakkujana teistele grupi ettevõtetele. Sarnaselt pankadele peame arvutama erinevate riskide realiseerumisega seotud kapitalinõudeid ning hoidma reserve võimalike riskide realiseerumise puhuks. 2017. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga oli Admiral Marketsi koguriski positsioon 93 miljonit eurot.

Tugeva järelevalve ning kõrgete kapitalinõuete tõttu näeb meie bilanss esmapilgul üsna kummaline välja. Poolaasta lõpu seisuga moodustas omakapital meie bilansist ligikaudu 94% ning 25 miljoni euro suuruse bilansimahu juures moodustas meie rahapositsioon üle 19 miljoni euro.

Meil ei ole mõistlik laenuraha kaasata, sest me ei saa võõrkapitali finantsjärelvalve poolt nõutud kapitalipuhvri hulka arvestada. See tähendab, et meie äris on võimalik kasvada ainult omavahendite abil ning traditsioonilised finantseerimislahendused pankade või muude krediidiasutuste abil ei ole otstarbekad.

Meie finantstulemused on olnud head ning klientide kauplemismahud on pidevalt kasvanud. Suurenenud ärimahud tähendavad ka kõrgemaid kapitalinõudeid ning käesoleva aasta kevadel hakkasime otsima võimalusi, kuidas ärimahtude kasvu täiendavalt finantseerida. Mitmel põhjusel osutus kõige mõistlikumaks lahenduseks allutatud võlakirjade emiteerimine.

Esiteks saame allutatud võlakirjadega kaasatud kapitali arvestada viie aasta jooksul kapitalipuhvri hulka ning see võimaldab meil jätkata ärimahtude kasvatamist. Teiseks olid tublid Eesti pangad LHV ja Inbank juba samal eesmärgil edukalt allutatud kapitali kaasanud ning saime avaliku pakkumise välja töötamisel järgida nende eeskuju. Näiteks kirjeldasime prospektis sarnaselt võimaluse teatud tingimustel võlakirjad tagasi kutsuda.

See võimaldaks meil näiteks võlakirjad viie aasta pärast tagasi kutsuda. See on meile väga mõistlik lahendus, kuna me ei saa pärast viie aasta möödumist esmaemissioonist allutatud kapitali enam täies ulatuses kapitalipuhvri hulka arvestada.

Investoritelt 8% intressiga kapitali kaasamine on kaalutletud otsus ning ärimahtude kasvust oodatav lisatulu kompenseerib kõrge intressikulu. Usume, et tegu on ka investorite jaoks atraktiivse investeerimisvõimalusega. 10-aastane investeerimisperiood on osade investorite jaoks liiga pikk ning seetõttu otsustasime esitada taotluse võlakirjade börsil kauplemisele võtmiseks pärast esmaemissiooni. See võimaldab investoritel soovi korral võlakirjad varasemalt maha müüa.

Lisaks on Admirali võlakirjade nominaalväärtuseks vaid 100 eurot võlakirja kohta. See võimaldab ka väikeinvestoritel aktiivsemalt osaleda ning loodame ka sellest tingitult suuremat aktiivsust järelturul.

Admirali võlakirjade märkimisperiood lõppeb 19. detsembril kell 17.00.

 

Artikkel ilmus Ärilehe ettevõtja rahatarkus rubriigis.

ETTEVÕTJA RAHATARKUS on Redgate Capitali rubriik, kus eksperdid jagavad igal nädalal teadmisi ettevõtte rahastamise teemadel.