Bigbanki allutatud võlakirjade avalik emissioon märgiti mitmekordselt üle

Redgate Capital nõustas Bigbanki allutatud võlakirjade emissiooni. Redgate Capitali kapitali kaasamise valdkonnajuhi Sander Klaosi sõnul on pakkumise ülemärkimine hea kinnitus sellele, et investorite aktiivsus on hoolimata muutlikust majandusolukorrast jätkuvalt kõrge. „Kuigi näeme igapäevaselt investoritega suheldes mõningat ettevaatlikkust, pakkus antud võlakirjade programm eriti suurt huvi kohalikele jaeinvestoritele“.

Ülevaatlikult:

  • Märkimisperiood: 6.-16. september 2022
  • Kupongimäär: 8%
  • Märkimise maht 10 000 võlakirja nominaalväärtusega 1000 €/tk (10 mln €). Võimalusega suurendada kuni 20 000 võlakirjani (20 mln €)
  • Tegelik märkimine: 22,8 mln €.
  • Iga investor sai garanteeritult võlakirju 10 000 € eest. Ülejäänud osas rahuldati märkimised keskmiselt 81,1% ulatuses.
  • Võlakiri tuleb kauplemisele Nasdaq Tallinn võlakirjade nimekirjas.

 

Pressiteade 19.09.2022

Reedel, 16. septembril lõppenud Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht märgiti üle rohkem kui kaks korda ja selle kogumahuks kujunes 20 miljonit eurot. Kauplemine Bigbanki võlakirjadega Nasdaqi Tallinna börsil algab eelduslikult neljapäeval, 22. septembril.

Märkimisest võttis osa 1610 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku ligikaudu 22,8 miljoni euro eest. Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 10 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide vastu. “Hea meel on, et lisaks Eesti inimestele ja ettevõtetele laenude ja hoiuste pakkumisele saime nüüd oma panuse anda ka kohaliku kapitalituru arendamisse ning investoreile täiendava avaliku rahapaigutusvõimaluse loomisse,“ märkis ta. „20 miljonit eurot täiendavat kapitali aitab teostada meie plaane edasiseks  kasvuks nii kodulaenude kui ettevõtete finantseerimise valdkonnas. Tahame neis sektorites Baltikumi suurtele universaalpankadele kõva konkurentsi pakkuda ja nii oma tegevusmahte kui turuosa kasumlikult kasvatada,” kommenteeris Martin Länts.

Bigbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel lähtudes järgmistest põhimõtetest:

  • kõigi investorite kuni 10 000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
  • Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;
  • investoritele jaotati 81,1% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 10 000 eurot.

Tegemist oli Bigbanki värskelt loodud tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel. Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 8.00 Bigbank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21.09.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas (esimene intressimakse tehakse 21.03.2023). Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus; selle juriidiline nõustaja oli Ellex Raidla Advokaadibüroo ja finantsnõustaja Redgate Capital.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 21.09.2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 22.09.2022 või sellele lähedane kuupäev.

Bigbank on laenudele spetsialiseerunud rahvusvahelise haardega Eesti kommertspank, mille bilansimaht ületas 2021. aastal ühe miljardi euro piiri.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

 

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.