Aare Tammemäe oli Briti-Eesti finantstehnoloogia-alase konverentsi päevajuht

20. märtsil toimus Tallinnas Briti saatkonna eestvedamisel ning koostöös UK Trade & Investment’i ja FinanceEstoniaga, finantstehnoloogia-alane konverents. Tipp-tasemel finantskonverentsi eesmärgiks oli arutada kõige akuutsemaid trende, väljakutseid ja võimalusi, mis eksisteerivad käesoleval ajal finantssektori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Briti suursaadik Eestis Chris Holtby sõnul on London Euroopa finantskeskus ja ühtlasi ka kõige rahvusvahelisem finantskeskus kogu maailmas. Tehnoloogia mängib edaspidi finantsteenuste pakkumisel üha kasvava tähtsusega rolli ja antud konverents pakkus suurepärase võimaluse ühendada Eesti teedrajavat tehnoloogilist oskusteavet ja talenti kõikide nende võimalustega, mida Londonil ja Suurbritannial on pakkuda. Keskendusime konverentsil eriliselt just hetkel eksisteerivate väljakutsete lahendustele, aga samuti juhtisime tähelepanu võimalikele suurepärastele uutele tehnoloogiatele toonitas Holtby.

Eesti ja Suurbritannia vastastikuse huvi hüppelise elavnemise ühiste koostöö- ja valdkonna arendamise võimaluste leidmiseks andis Briti finantssektori kõrgeima esindaja, Londoni Lordmeer Sir Roger Giffordi visiit Eestisse möödunud aasta aprillis. Lordmeeri Eesti visiidile järgnes omakorda Londonis oktoobrikuus aset leidnud UK Trade & Investment ja FinanceEstonia eestvedamisel ning Londoni Lordmeeri osalusel toimunud jätkukonverents, eesmärgiga tutvustada finantsmaailma raputavaid uusimaid tehnoloogilisi lahendusi.

20. märtsil toimuva konverentsi eesmärk oli tuua kokku Briti ja Eesti finants- ning tehnoloogiaeksperdid, et saada ülevaade mõlemapoolsetest vajadustest ja pakutavatest teenustest.

Lisainformatsioon:

Terje Pällo
Turundus- ja arendusjuht
FinanceEstonia
+372 511 9593
terje.pallo@financeestonia.eu

Andres Kikas
Briti saatkond Tallinnas
+372 58 110 982
Andres.Kikas@fconet.fco.gov.uk