Jessica Kiudorv

Büroojuht

Jessica kannab hoolt selle eest, et igapäevane kontoritöö sujuks ladusalt. Muuhulgas vastutab ta klientide parima vastuvõtu eest, tagab operatiivse infovahetuse ja

assisteerib kolleege nende igapäevases tegevuses.

Omab varasemat praktikakogemust Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi referendina, Eesti Rahva Muuseumi arhivaarina ja Tartu Reisibüroo reisikonsultandina.

Jessica on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga infokorralduse erialal, dokumendihalduse suunal.

Kõik meeskonnaliikmed