Svarīgi apsvērumi, kas jāņem vērā nekustamā īpašuma ieguldītājiem

Atrašanās vieta. Komerciālam nekustamam īpašumam labvēlīgas atrašanās vietas ir galvaspilsētas un reģionu centri. Biroju ēku un mazumtirdzniecības objektu atrašanās vietām ir jābūt ērti pieejamām perspektīvo klientu satiksmes plūsmām. Ieguldītājam vienmēr ir jāņem vērā attiecīgās atrašanās vietas potenciālās izredzes.

Likviditāte. Atšķirībā no mājokļu nekustamā īpašuma komercīpašumu gadījumā īrnieku risks ir pārdalīts starp vairākām personām, kas veic uzņēmējdarbību īpašumā. Kamēr mājokļu nekustamā īpašuma īres līgumus slēdz ne vairāk kā uz pāris gadiem, komercīpašuma īres līgumus slēdz ilgtermiņā — parasti uz 5–10 gadiem. Salīdzinot ar vidējo mājokļu nekustamā īpašuma darījumu, komercīpašuma pārdošanas process parasti aizņem ilgāku laiku — vidēji ap pusgadu.

Prognozētais ienākumu līmenis. Naudas plūsmu radošo komercīpašumu (piem., biroju ēka ar īrniekiem) ienākumu līmenis (peļņa) ir 6–9 procenti gadā, savukārt ienākumi no mājokļu nekustamā īpašuma parasti svārstās no 2 līdz 5 procentiem. Pašu kapitāla atdeve pieaug atbilstoši sviras mehānisma darbībai, taču ieguldītājam ir jāņem vērā pieaugoši uzņēmējdarbības riski, kā arī aizdevumu un procentu likmju maksājumu riski. Veicot ieguldījumus, ieguldītājam ir jāņem vērā makroekonomiskā vide, kas ietekmē pieprasījuma un īres līmeni.

Neto ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Neto ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir ieņēmumi, kas gūti no īpašuma (t.i., īres maksājumu plūsma), no kā atņem īpašnieka izdevumus par īpašumu (apsaimniekošanas un administratīvās izmaksas, zemes nodoklis, apdrošināšana, ēkas uzlabojumi vai attiecīgās rezerves, regulāra komunālo pakalpojumu sistēmu apkope, drošības pakalpojumi utt.).

Peļņa. Iegādājoties nekustamo īpašumu, piemēro peļņas rādītāju — neto ieņēmumi no saimnieciskās darbības, ko izdala ar īpašuma iegādes izmaksām.

Finanšu instrumenti. Salīdzinot ar mājokļu nekustamajiem īpašumiem, komercīpašumu darījumu apjoms parasti ir augstāks. Tirgū ir pieejami vairāki finanšu produkti, piemēram, nekustamā īpašuma finansējums, kas paredzēts komercīpašumiem un ar nekustamo īpašumu saistītām obligācijām. Tāpat nekustamā īpašuma projekti ir interesanti iestādēm, kas pārstāv dažādas ieguldītāju grupas (ģimenes-biroja tipa ieguldījumu ēkas, nekustamā īpašuma fondi, kolektīvās finansēšanas platformas u.c.).