Mezonīna aizdevums

Mezonīna jauktā tipa aizdevumi ir jauna finansējuma tendence jaunajā Baltijas kapitāla tirgū. Tas ir starpposms starp pašu un piesaistīto kapitālu. Mezonīna aizdevums uz noteiktu termiņu piešķir uzņēmējam piesaistīto kapitālu, ko var izmantot kā pašu kapitālu. Uzņēmējam visvairāk pieejamais finansējuma avots ir ilgtermiņa bankas aizdevums. Nepietiekams pašu kapitāls var būt par šķērsli bankas aizdevuma saņemšanai. Šajos gadījumos tradicionālais risinājums ir piesaistīt līdzieguldītājus, kas varētu veikt papildu pašu kapitāla ieguldījumu. Alternatīva būtu kapitāla piesaiste papildu aizdevuma formā, ar kuru aizstāt trūkstošo pašu kapitālu. Kreditoriem šāds aizdevums nozīmē augstāku risku, bet uzņēmējam — lielāku procentu likmi. Atsevišķos gadījumos augstā procentu likme var būt zemāka par nenopelnītajiem ienākumiem; šādos gadījumos mezonīna aizdevums uzņēmējam varētu būt saprātīgs risinājums. Aizdevuma vietā var izmantot arī priekšrocību akcijas ar obligātu izpirkšanu. Darījuma princips saglabājas tāds pats: uzņēmējs var izmantot noteikta termiņa piesaistīto kapitālu kā pašu kapitālu.

Iespēja ieguldītājiem

Jauktā tipa aizdevumam piemīt zemāks risks nekā akciju ieguldījumiem, turklāt šādu ieguldījumu ir vieglāk izbeigt. Pretēji akciju ieguldījumam jauktā tipa aizdevumam ir noteikts termiņš. Tādējādi ieguldītājam nav jāraizējas par kapitāla atgūšanu. Likviditāte ieguldītājiem ir svarīga pievienotā vērtība, jo lielākā daļa vietēja mēroga uzņēmumu nav publiskas, turklāt sekundārais tirgus ir nepiesātināts.
Noteiktais termiņš ieguldītājam padara šo ieguldījumu likvīdu. Tā kā aizdevums aizstāj uzņēmēja pašu kapitālu, procenti sniedz kreditoriem motivāciju. Parastu mezonīna aizdevuma procentu likmes ir divkāršas, un papildu procenti ir paredzēti aizdevuma noteikumos un nosacījumos, kas atkarīgi no uzņēmuma darbības rezultātiem. Uzņēmējs un kreditors var vienoties, ka aizdevuma izdevējs var pārvērst aizdevumu uzņēmuma akcijās uz iepriekš nolīgtiem nosacījumiem — akciju vērtība var laika gaitā pieaugt, tādējādi kļūstot par papildu ienākumiem kreditoram. Līdz ar to mezonīna aizdevums var līdzināties akciju ieguldījumam.

Instrumentu subordinācija

Ieguldītājam ir jāseko līdzi, vai nenotiek aizdevumu subordinācija. Proti, cik daudz citu kreditoru ir uzņēmumam un kādi aktīvi tiem ir ieķīlāti. Ja jauktā tipa aizdevums ir pakārtots kādām citām saistībām uz līguma pamata, ir nepieciešams analizēt subordinācijas līguma saturu. Aizņēmējam ir jāņem vērā, ka pakārtotais kapitāls var būt atkarīgs no papildu nosacījumiem, kas ierobežo uzņēmuma darbību. Piemēram, var rasties situācija, kurā uzņēmējs nedrīkst atmaksāt jauktā tipa aizdevumu pirms bankas aizdevuma atmaksas, pamatojoties uz subordinācijas līgumu, kas noslēgts ar banku.

Pieaug mezonīnu popularitāte

Vairāki finanšu nozares uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību Baltijas valstīs, pēdējo gadu laikā ir izmantojuši jauktā tipa aizdevumus: Admiral Markets, Bigpank, Inbank un LHV. Jauktā tipa aizdevumus izmanto arī nekustamā īpašuma attīstītāji, veicot darījumus, izmantojot kolektīvās finansēšanas platformas. Pēdējo gadu laikā mezonīna risinājumi ir nonākuši pensiju fondu un privāto ieguldītāju portfeļos. Jauktais kapitāls ir elastīgs risinājums augošam uzņēmumam, piedāvājot ieguldītājam saprātīgu parādu attiecību pret ienākumiem. Gan uzņēmējiem, gan ieguldītājiem ir jāņem vērā, ka šis finansējuma risinājums ir nedaudz sarežģītāks par ierastajiem. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi analizēt darījuma noteikumus un nosacījumus.