Investorile

Laen

Laen on raha, vara, väärtpaber või muu likviidne vara, mis antakse teisele osapoolele laenu väärtuse tulevase tagasimakse eest koos intressi või muude kokkuleppeliste finantskohustustega. Laenu võib vormistada ühekordse summana või tähtajatu krediidilimiidina kokkulepitud ülemmäära ulatuses. Laenutehingu sõlmimise eel lepitakse kokku laenutingimused. Kui võlausaldaja vajab kindlustunde tagamiseks tagatise olemasolu, siis sätestatakse see laenutingimustes. Enamikul laenudest on kindlaksmääratud kovendandid, nagu maksimaalne intressimäär ja tagasimakse tähtaeg.

Laenu võtmise põhjused

Ettevõte läbib oma arengufaasis erinevaid etappe, mida iseloomustavad erinevad põhiülesanded, finantsjuhtimisega seotud iseärasused ning muud ootamatused. Neid iseloomustab üks ühisnimetaja – kasvule orienteeritud ettevõtted vajavad oma potentsiaali realiseerimiseks kapitali, mida kasutatakse põhitegevuse või investeeringute rahastamiseks. Finantseerimiseks võib kasutada nii oma- (ingl equity) kui võõrkapitali (ingl debt) – tavaliselt eelistatakse finantseerimisvõimaluste valikul võõrkapitali ehk laenu. Laenutüüpide osas kasutavad Baltikumi ettevõtted lisakapitali kaasamiseks valdavalt kas laenu, liisingut või võlakirju.

Kapitali kaasamine krediidiasutustelt

Traditsiooniliselt on Baltikumi ettevõtted kaasanud kapitali krediidiasutustelt, kelle seatud tingimused või kovendandid on sageli jäigad ning ei pruugi alati arvestada projekti iseärasustega. Nii võib ambitsioonikas projekt jääda krediidiasutuse finantseeringuta. Tavaliselt juhtub see kahel põhjusel. Projekt võib jääda rahastuseta tingituna krediidiasutuste regulatiivsest raamistikust ning karmidest tehingutingimustest, mistõttu ei mahu laenu taotlev ettevõte panga seatud parameetritesse. Teiseks võib kapitali kaasamine osutuda ettevõtjale liialt kulukaks. Nii tegutsevad laenuturul ka investorid, kes osutavad finantseerimisteenust erinevates arenguetappides ettevõtetele.

Kapitali kaasamine investoritelt

Ettevõtte jaoks on investorite kaasamine alternatiivne kapitali kaasamise viis finantsteenust pakkuvate asutuste kõrval. Laenulepingu saab vormistada intressimäära, tagasimaksegraafiku ja tagatisstruktuuriga, mis kõikidele osapooltele sobib. Ettevõttele on laen lihtsaim viis võõrkapitali kaasamiseks. Laenu vormistamise protsess on kiirem ja paindlikum võrreldes näiteks võlakirjaemissiooni korraldamisega – tüüpiliselt osaleb tehingus üks või kaks investorit. Laenukapital investoritelt on alternatiiv krediidiasutustelt laenamisele, kuid projekti riskide hindamise ja analüüsi (ingl due diligence) järel võib ka selguda, et investor ei saa pakkuda laenu krediidiasutusest soodsamatel tingimustel.

 

Loe lähemalt investeerimisriskidest siit.

Loe rohkem

Investorile

Võlakirjad

Investorile

Mezzanine

Investorile

Aktsiad

Uudiskiri investoritele

Palun liituge meie uudiskirjaga, kui soovite olla kursis kõige värskemate investeerimisvõimalustega.